Takaisin arkistosivulle
30.6.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje kesäkuu 2023

Kojamon sijoittajauutiskirje julkaistaan pääsääntöisesti osavuosikatsausten ja niitä seuraavien roadshow-kiertueiden jälkeen ennen hiljaisen jakson alkua. Uutiskirjeen tarkoituksena on käydä läpi sijoittajan kannalta ajankohtaisia asioita ja teemoja, joita Kojamoon sijoituskohteena liittyy. Kirjeessä ei anneta uutta, julkaisematonta tietoa. Uutiskirje on saatavilla Kojamon sijoittajasivuilla, ja se on myös mahdollista tilata omaan sähköpostiin.

Q1/2023

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2023 julkistettiin 11.5.2023.

Julkaisut, videotallenne tulostiedotustilaisuudesta sekä siitä tehty transkripti ovat saatavissa Kojamon sijoittajasivuilla.

Roadshowt ja sijoittajatapaamiset

Tapasimme sijoittajia touko-kesäkuussa seminaareissa ja sijoittajapuheluissa. Osallistuimme toukokuussa Van Lanschot Kempenin järjestämään European Real Estate -seminaariin Amsterdamissa, ja kesäkuussa EPRA:n järjestämään virtuaaliseen Asia Week -konferenssiin.

Olemme keskustelleet paljon Suomen asuntomarkkinoiden tilanteesta. Asuntorakentamisen määrä on hidastunut voimakkaasti, ja tänä vuonna uusien asuntoaloitusten määrä tulee jäämään erittäin matalaksi. Asuntokauppa on jatkunut vaisuna koko alkuvuoden. Vuokramarkkinoiden tilanne on toisaalta kehittynyt vakaasti. Vuokraustoiminnassa on tyypillisesti kausivaihtelua, ja kevät ja kesäkuukaudet ovat vilkkainta vuokrausaikaa.

Olemme tehneet vuokrankorotuksia normaalisti. Koska tänä vuonna valmistuu vielä paljon asuntoja, ei tarjonnan odoteta laskevan välittömästi. Ensi vuonna valmistuvia asuntoja tulee sen sijaan olemaan vähän, ja tämän myötä näemme vuokrankorotusmahdollisuuksien paranevan kohti vuoden loppua ja erityisesti ensi vuonna.

Meiltä on kysytty myös tuottovaatimuksista ja sijoituskiinteistöjen käyvistä arvoista. Kojamo nosti viime vuoden lopussa tuottovaatimusta tuntuvasti, mikä kauppojen puuttuessa pohjautui ulkopuolisen asiantuntijan näkemykseen. Vuoden alkupuoliskolla Suomessa on tehty vielä harvoja merkittäviä transaktioita. Toteutuneet kaupat eivät myöskään ole olleet vertailukelpoisia Kojamon asuntotarjontaan, minkä vuoksi transaktioihin perustuvaa evidenssiä uusille tuottovaatimuksien muutoksille ei tällä hetkellä ole.

Yksi vilkkaimmista keskustelun aiheista on ollut rahoituksen saatavuus ja yhtiön suunnitelmat erääntyvien lainojen jälleenrahoittamiseksi. Meillä ei ole enää tänä vuonna uudelleenrahoitustarpeita. Vuoden toisella vuosineljänneksellä solmimme yhteensä 500 miljoonan euron rahoitusjärjestelyt pankkien kanssa, joilla uudelleenrahoitimme kaikki vuoden 2023 aikana erääntyvät lainat. Lisäksi uudesta rahoituksesta käytettiin kesäkuussa 150 miljoonaa euroa vuosina 2024 ja 2025 erääntyvien joukkovelkakirjojen takaisinostoon. Takaisinostojen tarkoituksena oli hallita proaktiivisesti yhtiön erääntyvien velkojen maturiteettijakaumaa, ja näin ollen myös osa vuoden 2024 lainojen erääntymisistä on hoidettu hyvissä ajoin.

Taseemme ja likviditeettitilanteemme on säilynyt vakaana. Olemme jatkaneet syksyllä tehdyn päätöksen mukaisesti, ja emme tee vielä uusia investointipäätöksiä. Odotamme asunto- ja rahoitusmarkkinoiden tilanteen sekä hinnoittelun stabiloituvan, ja meille on ensisijaisen tärkeää varmistaa, että taseemme säilyy vahvana ja tunnuslukumme hyvällä tasolla.

Muuta ajankohtaista

Kojamo allekirjoitti huhtikuussa Aktia Pankki Oyj:n kanssa uuden 75 miljoonan euron suuruisen lainasopimuksen. Laina on vakuudeton, ja sen maturiteetti on 5 vuotta. Lainalla uudelleenrahoitettiin kesällä 2023 erääntyvä 50 miljoonan euron suuruinen Aktian laina, ja loput rahoituksesta käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Kojamo allekirjoitti toukokuussa uuden 425 miljoonan euron suuruisen vastuullisuustavoitteisiin sidotun lainasopimuksen kuuden yhteistyöpankin kanssa. Laina on vakuudellinen, ja sen maturiteetti on 3 vuotta kahdella yhden vuoden jatko-optiolla. Laina käytetään yhtiön olemassa olevien velkojen uudelleenrahoitukseen sekä konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Toukokuussa tiedotimme, että digijohtaja Katri Harra-Salonen jättää tehtävänsä Kojamossa. Hän jatkaa tehtävässään elokuun loppuun asti. Kojamon Data ja teknologia -toiminnosta vastaa 1.8.2023 alkaen CTO (Chief Technology Officer) Tuomas Kaulio.

Työmme hiilijalanjäljen pienentämiseksi tuottaa tuloksia. Kesäkuussa kerroimme, että Lumo-kotien asuntokohtainen hiilijalanjälki on puolittunut tavoiteltua nopeammin. Kojamo on jo puolessa välissä matkalla kohti hiilineutraaliustavoitettaan – kiinteistöjensä hiilineutraalia energiankäyttöä vuoteen 2030 mennessä. Asuntokohtainen hiilijalanjälki on viimeisimmän huhtikuussa laaditun ennusteen mukaan pienentynyt jo 50 prosenttia reilun kolmen vuoden aikana.

Kesäkuussa kerroimme tekoälypohjaisesta asuntoagentista, joka julkaistiin Lumo-verkkokaupassa. Uuden ominaisuuden tarkoituksena on auttaa uutta kotia etsiviä asiakkaita löytämään heidän unelmiensa Lumo-kodin helposti tekoälyyn perustuvan suosittelualgoritmin avulla. Vuokra-asuntomarkkinoilla se on ensimmäinen laatuaan.

Janne Ojalehto on aloittanut työnsä Kojamossa asumisen liiketoimintajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 19. kesäkuuta 2023. Tiedotimme hänen nimityksestään tammikuussa.

Käynnissä olevat kehityshankkeemme etenevät suunnitellusti. Kesäkuussa tiedotimme, että historialliset Teknillisen korkeakoulun kemian laitokset kokevat parhaillaan muodonmuutosta vuokra-asunnoiksi. Vanha ja Uusi kemia -rakennusten muutostyöt valmistuvat marraskuussa, ja kiinnostus asuntoihin on ollut runsasta.

Kesäkuussa Kojamo käynnisti ostotarjoukset liikkeeseen laskemistaan vuosina 2024 ja 2025 erääntyvistä velkakirjoista. Lopputulemana tiedotimme, että ostotarjousten mukaisesti takaisinostettavaksi hyväksyttyjen velkakirjojen yhteenlaskettu pääomamäärä on 150 000 000 euroa. Takaisinostettavaksi hyväksyttyjen velkakirjojen velkapääomamäärän ja niiden ostohintoja vastaavan euromäärän välinen erotus kirjataan rahoitustuottoihin, ja sillä on arviolta noin yhdeksän miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus.

Tulevat tapahtumat

Kojamon hiljainen jakso alkaa tiistaina 18.7.2023, ja puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023 julkaistaan torstaina 17.8.2023.  Tulevista tapahtumista ja roadshowsta lisätietoa on saatavilla Kojamon sijoittajakalenterista.

Niina Saarto, Director, Treasury & Investor Relations, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3283, niina.saarto@kojamo.fi

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Lue lisää

5.4.2024 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje huhtikuu 2024

12.1.2024 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje tammikuu 2024

29.9.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje syyskuu 2023

30.6.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje kesäkuu 2023

5.4.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje huhtikuu 2023