Takaisin arkistosivulle
22.6.2023 | Pörssitiedotteet

Kojamo julkistaa 2024 ja 2025 erääntyviä joukkovelkakirjalainojaan koskevien ostotarjousten tulokset

Pörssitiedote 22.6.2023 klo 16:30

EI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, YHDYSVALTOIHIN TAI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, YHDYSVALTAIN NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKENSAARI JA POHJOISMARIAANIT), YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDYSVALLAT) TAI YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE TAI LAINKÄYTTÖALUEELLE, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JAKAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Kojamo julkistaa 2024 ja 2025 erääntyviä joukkovelkakirjalainojaan koskevien ostotarjousten tulokset

Kojamo Oyj (Yhtiö) julkistaa tänään tulokset liikkeeseen laskemiensa vuonna 2024 erääntyvien 500 000 000 euron määräisten 1,500 % (XS1628004779) velkakirjojen ja vuonna 2025 erääntyvien 500 000 000 euron määräisten 1,625 % (XS1785356251) velkakirjojen (yhdessä Velkakirjat) haltijoille esittämästään kutsusta tarjota Velkakirjojaan Yhtiön ostettavaksi käteisellä pääomamäärältään korkeintaan Sallitulla Enimmäismäärällä (Yhtiöllä on oikeus korottaa tai vähentää kyseistä määrää oman harkintansa mukaan) (kukin erikseen Ostotarjous ja yhdessä Ostotarjoukset). Yhtiö julkisti Ostotarjousten alustavat tulokset aiemmin tänään.

Ostotarjouksista ilmoitettiin 15.6.2023, ja ne tehtiin 15.6.2023 päivätyn ostotarjousasiakirjan (Ostotarjousasiakirja) mukaisilla ehdoilla. Isoilla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin englanninkielisessä Ostotarjousasiakirjassa määritellyt vastaavat englanninkieliset termit.

Yhtiö ilmoittaa, että Ostotarjousten mukaisesti takaisinostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen yhteenlaskettu pääomamäärä on 150 000 000 euroa. Yhtiö ilmoittaa Ostotarjousten lopullisten tulosten olevan seuraavat:

 

Velkakirjat

ISIN-koodi

Tarjottujen Velkakirjojen yhteenlaskettu pääomamäärä

Ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen yhteenlaskettu pääomamäärä

Skaalaus-kerroin

(prosenttia)

Interpoloitu Mid-swap korko

(prosenttia)

Ostotuotto (prosenttia)

Ostohinta (prosenttia)

Kertynyt koronmaksu

(per EUR 1 000)

2024 erääntyvät yhteensä 500 000 000 euron määräiset 1,500 % Velkakirjat

XS1628004779

EUR 65 515 000

EUR 65 515 000

Ei sovelleta

4,083

5,483

96,304

EUR 0,33

2025 erääntyvät yhteensä 500 000 000 euron määräiset 1,625 % Velkakirjat

XS1785356251

EUR 130 267 000

EUR 84 485 000

64,7490

3,920

6,620

92,225

EUR 4,97

 

 

Arvioitu Selvityspäivä Ostotarjousten mukaisesti ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille on 27.6.2023.

Selvityspäivän jälkeen 2024 Velkakirjojen jäljellä oleva nimellisvelkapääomamäärä on yhteensä 434 485 000 euroa ja 2025 Velkakirjojen jäljellä oleva nimellisvelkapääomamäärä on yhteensä 415 515 000 euroa.

Takaisinostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen velkapääomamäärän ja niiden Ostohintoja vastaavan euromäärän välinen erotus kirjataan rahoitustuottoihin, ja sillä on arviolta noin yhdeksän miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus.

Lisätietoja:

Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. +358 20 508 3225

Niina Saarto, Director, Treasury & Investor Relations, Kojamo Oyj, puh. +358 20 508 3283

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/