Takaisin arkistosivulle
18.1.2021 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje tammikuu 2021

Kojamon sijoittajauutiskirje julkaistaan pääsääntöisesti aina osavuosikatsausten ja niitä seuraavien roadshow-kiertueiden jälkeen ennen hiljaisen jakson alkua. Uutiskirjeen tarkoituksena on käydä läpi sijoittajan kannalta ajankohtaisia asioita ja teemoja, joita Kojamoon sijoituskohteena liittyy. Kirjeessä ei anneta uutta, julkaisematonta tietoa. Uutiskirje on saatavilla Kojamon sijoittajasivuilla ja se on myös mahdollista tilata omaan sähköpostiin.

Q3/2020

Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2020 julkistettiin 5.11.2020.

COVID-19-pandemialla ei ollut merkittävää vaikutusta Kojamon tulokseen, taseeseen tai rahavirtoihin vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana.

Julkaisut, webcast-tallenne puolivuosikatsauksen tiedotustilaisuudesta sekä siitä tehty transkripti ovat saatavissa Kojamon sijoittajasivuilla.

Investors’ Day, roadshowt ja sijoittajatapaamiset

Järjestimme joulukuun alussa ensimmäisen Investors’ Day -tapahtuman.

Investors’ Dayn tarkoituksena oli syventää ymmärrystä Kojamosta sijoituskohteena, eikä tilaisuudessa julkistettu päivityksiä yhtiön strategiaan tai sen näkymiin. Tilaisuudessa esiteltiin Kojamon digitaalinen tiekartta, joka ohjaa kehitystyötämme. Tiekartta perustuu kolmeen lisäarvoa tuottavaan osa-alueeseen: asiakaskokemukseen ja palvelullistumiseen, toiminnan skaalautuvuuteen ja työntekijäkokemukseen sekä kiinteistöjen ja palveluiden digitalisaatioon. Näiden mahdollistajana toimivat tiedolla johtaminen ja tekoäly sekä mahdollistava teknologia ja IT-arkkitehtuuri. Kävimme läpi näihin liittyviä esimerkkejä ja tulevia askeleita.

Lisäksi julkistimme Investors’ Dayn yhteydessä vastuullisuusohjelmamme, jota esittelimme tilaisuudessa tarkemmin. Kojamo sitoutuu vastuullisuusohjelmallaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kiinteistöjensä hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä. Osana yhtiön hiilineutraaliustavoitetta Kojamo liittyi kansainväliseen World Green Building Councilin nollahiilisitoumukseen (Net Zero Carbon Buildings Commitment). Hiilineutraaliin energiankäyttöön pyrkiminen on kunnianhimoinen tavoite, joka ohjaa yhtiön vastuullisuustyötä. Kojamo haluaa toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehostamalla kiinteistökantansa energiankulutusta ja pienentämällä hiilijalanjälkeä.

Esittelimme myös tarkemmin kasvustrategiaamme hankekehityksen näkökulmasta. Meille keskeistä on kyetä luomaan kasvua eri lähteistä: sekä hankkimalla kiinteistöjä tai portfolioita, omalla hankekehityksellä tai ostamalla hankkeita suoraan rakennusyhtiöltä, kuten esimerkiksi käänteisessä kilpailutuksessa teimme. Avasimme hankekehitystä case-esimerkin kautta ja kävimme läpi, miten arvioimme investointejamme, aikataulua ja työnjakoa sekä vuokrausprosessia.  

Investors’ Dayn materiaalit sekä videotallenne päivästä on saatavilla Kojamon sijoittajasivuilla.

Lisäksi Kojamo on tavannut sijoittajia marras–tammikuussa virtuaalisten roadshow-kiertueiden ja puheluiden avulla. Keskustelut ovat keskittyneet paljon COVID-19-pandemian vaikutuksiin toimintaympäristöömme sekä vuokraustoiminnallemme. Näkemyksemme mukaan pandemian vaikutukset toimintaympäristöön ovat tilapäiset, ja pidemmällä tähtäimellä kaupungistuminen luo kysyntää asunnoille suurimmissa kasvukeskuksissa. Olemme jatkaneet investointejamme normaalisti ja rakenteilla olevien asuntojen määrä on kaksinkertaistunut edellisvuodesta. Vuokrausaste pysyi kesäkuun lopun tilanteen tasolla. Keskusteluissa onkin käyty läpi myös vuokrausasteen vaikutusta Like-for-Like-kasvuun. Tässä onkin hyvä muistaa, että Like-for-Like-vuokratuottojen kasvu lasketaan kaksi vuotta yhtäjaksoisesti omistettujen kohteiden vuokratuottojen muutoksesta viimeiseltä 12 kuukaudelta verrattuna sitä edeltävään 12 kuukauteen. Laskentaperiaate poikkeaa vuokrausasteesta, joka lasketaan kuluvalta kalenterivuodelta.

Muuta ajankohtaista

Lokakuussa tiedotimme aloittavamme 157 asunnon rakentamisen Vantaan Myyrmäkeen sekä 77 asunnon rakentamisen Helsingin Kontulaan. Marraskuussa puolestaan tiedotimme aloittavamme 153 asunnon rakentamisen Espoon Lippajärvelle sekä 54 asunnon rakentamisen Helsingin Kannelmäkeen.

Osallistuimme vuonna 2020 ensimmäistä kertaa kansainväliseen kiinteistöalan GRESB-vastuullisuusarviointiin ja saimme hyvän tuloksen, 70 pistettä sadasta. Tuloksella Kojamo ylitti vertailuryhmänsä (Northern Europe, Residential, Multi-family) keskimääräisen tuloksen ja ansaitsi Green Star -tunnustuksen ja kolme tähteä viidestä.

Uudistimme myös marraskuussa liiketoimintaperiaatteet henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille. Liiketoimintaperiaatteet sisältävät yhtiön toimintatavat ja vaatimukset liittyen vastuulliseen ja lainmukaiseen toimintaan, eturistiriitoihin, harmaan talouden torjuntaan, kilpailevaan toimintaan, henkilöstövastuuseen, lahjontaan ja korruptioon, sponsorointiin, ympäristövastuuseen sekä omaisuuden ja tiedon suojaamiseen.

Joulukuussa tiedotimme osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan Catharina Stackelberg-Hammarénia, jonka esittely löytyy pörssitiedotteen liitteenä.

Tammikuussa tiedotimme allekirjoittaneemme uuden 75 miljoonan euron suuruisen valmiusluottolimiittisopimuksen, joka on ensimmäinen tekemämme rahoitusjärjestely, joka on sidottu uuden vastuullisuusohjelmamme keskeisiin tavoitteisiin.

Tulevat tapahtumat

Kojamon hiljainen jakso alkaa tiistaina 19.1.2021, ja tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020, tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti julkaistaan 18.2.2021.  Kojamon varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 17.3.2021. Tulevista tapahtumista ja roadshowsta lisätietoa saatavilla Kojamon sijoittajakalenterista.

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, maija.hongas@kojamo.fi, puh. +358 20 508 3004

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Lue lisää

29.9.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje syyskuu 2023

30.6.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje kesäkuu 2023

5.4.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje huhtikuu 2023

13.1.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje tammikuu 2023

30.9.2022 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje syyskuu 2022