Takaisin arkistosivulle
26.11.2020 | Mediatiedotteet

Kojamo Oyj: Kojamo uudisti liiketoimintaperiaatteet henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille

Kojamo Oyj Mediatiedote 26.11.2020 klo 10.00

Kojamo Oyj: Kojamo uudisti liiketoimintaperiaatteet henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille

Kojamo on uudistanut liiketoimintaperiaatteet henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille. Kojamo toimii tarkasti voimassa olevia lakeja ja muita säännöksiä noudattaen. Kojamo harjoittaa liiketoimintaansa rehellisesti ja oikeudenmukaisesti eikä yhtiö toteuta toimintaa, joissa tämä voidaan kyseenalaistaa. Toiminta perustuu vahvasti arvoihin ilo palvella, hinku onnistua ja rohkeus uudistaa.

Kojamon liiketoimintaperiaatteet ovat henkilöstöä varten laadittu ohjeistus konsernin soveltamista toimintatavoista, joiden avulla konsernin henkilöstö toimii vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä, yhteiskunnan ja ympäristön kanssa. Yhtiön koko henkilöstön tulee noudattaa liiketoimintaperiaatteita sekä toimia vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Liiketoimintaperiaatteet korvaavat aiemmat Eettiset periaatteet.

Myös Kojamon yhteistyökumppaneiden tulee sitoutua vastaaviin vastuullisiin toimintatapoihin, toimittajien toimintaperiaatteisiin. Toimittajien toimintaperiaatteet ovat yhtiön yhteistyökumppaneita varten laaditut ohjeet toimintatavoista, joiden mukaisesti kaikkien Kojamon hankintaketjussa olevien yhteistyökumppanien tulee toimia. Toimintaperiaatteet koskevat kaikkia Kojamon hankintoja. Kumppaneiden tulee vastata myös omien alihankkijoidensa vastuullisista menettelytavoista ja läpinäkyvästä sekä lainmukaisesta toiminnasta toimittajien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Liiketoimintaperiaatteet sisältävät yhtiön toimintatavat ja vaatimukset liittyen vastuulliseen ja lainmukaiseen toimintaan, eturistiriitoihin, harmaan talouden torjuntaan, kilpailevaan toimintaan, henkilöstövastuuseen, lahjontaan ja korruptioon, sponsorointiin, ympäristövastuuseen sekä omaisuuden ja tiedon suojaamiseen.

Kojamon hallitus on hyväksynyt uudistetut liiketoimintaperiaatteet henkilöstölle ja uudet toimittajien liiketoimintaperiaatteet 4.11.2020.

Samalla myös Whistleblowing-ilmoitusmenettelyn ohjeistusta on täsmennetty sekä työntekijöille että yhteistyökumppaneille.

Liiketoimintaperiaatteet
Toimintaperiaatteet toimittajille
Whistleblowing-ilmoitusmenettely
Lisätietoja: Hannamari Koivula, vastuullisuuspäällikkö, Kojamo Oyj, puh. 040 581 9921, hannamari.koivula@kojamo.fi

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/