Case: Asumisen ammattilaiset

Kesätyöntekijältä: Kojamo-konserni on hyvä näköalapaikka kiinteistöalaan

Ville Saranen aloitti kesätyöt Kojamo-konsernin kirjanpitoyksikössä toukokuun puolivälissä. Rekrytointi-ilmoitus pisti silmään konsernin nettisivuilta ja hakemus lähti sen pohjalta Mannerheimintielle. Alan kokemusta oli jo karttunut edellisestä kesätyöstä tilitoimistossa ja syvempi perehtyminen ison yrityksen kirjanpitoon kiinnosti.

Ville Saranen

Hakemuksen jättämisen jälkeen Ville saikin kutsun haastatteluun. Hän oli paraikaa Singaporessa opiskelijavaihdossa National University of Singaporessa. Haastattelu saatiin joustavasti toteutettua Skypen välityksellä. Ajatuksenvaihto sujui hyvin välimatkasta huolimatta ja pian haastattelun jälkeen Villelle tarjottiin kesätöitä Kojamo-konsernin taloushallinnon pääkirjanpitotiimistä. Kojamo-konserni on iso talous- ja rahoitusalan työllistäjä ja nyt ensimmäistä kertaa palkattiin kesätyöntekijä näihin tehtäviin.

Tulevaisuuden haaveena talous- tai toimitusjohtajan tehtävät

Laskentatoimea Helsingin Kauppakorkeakoulussa opiskeleva Ville on ollut nyt ensimmäistä kertaa kesätöissä Kojamolla ja hän pitää saamaansa työkokemusta hyvänä ja erittäin opettavaisena. Tulevaisuuden haaveena Villellä on business controllerin ja myöhemmin talous- tai toimitusjohtajan tehtävät jossain suuressa yrityksessä. Kojamo-konsernissa ensimmäinen askel kohti uratavoitteita on saatu otettua ja kesän jälkeen haaviin on tarttunut konkreettista alkutuntumaa laskentatoimen tehtävistä.

– Kesän aikana omaan alaan eli laskentatoimeen liittyvää työkokemusta on tullut paljon; täällä kesätyöntekijä tekee huolellisen perehdytyksen jälkeen samoja töitä kuin muu henkilökuntakin. Tilitoimistossa tekemäni pienten ja mikroyritysten sekä ison konsernin erot taloushallinnon osalta ovat huomattavia ja koen oppineeni todella paljon uutta yrityksen kirjanpidosta ja taloushallinnosta yleisesti. 

Kiinteistöalan investointien pitkäjänteisyys kiehtoo

Villestä on ollut myös vaikuttavaa huomata, millaisella pitkäjänteisyydellä kiinteistöalalla asioita tehdään. Esimerkiksi yrityksen tekemät investoinnit ovat tavallisesti erittäin suuria ja kestoltaan pitkiä.

– Investointeihin liittyvä taustatyö on suoritettava erittäin huolellisesti monesta eri näkökulmasta, johon konsernin eri yksiköt antavat omat panoksensa. Kesän aikana on ollut mielenkiintoista havaita, miten konsernin yhteiset tavoitteet ja linjaukset ovat näkyneet oman tiimini toiminnassa. Taloushallinnon ja erityisesti kirjanpidon taitojen osalta olen kesän aikana kehittynyt valtavasti. Iso kiitos siitä kuuluu loistavalle tiimilleni, jonka kanssa olen saanut kesän viettää.

Ville näkee kirjanpidon roolin yrityksen taloudellisen menestymisen kannalta merkittävänä. Kirjanpidon tuottaman taloudellisen tiedon pitää olla luotettavaa ja totuudenmukaista. Näin ollen tarkkuus on yksi kirjanpitotyön tärkeimmistä arvoista. Virheet kirjanpidossa voivat tuottaa yrityksen päätöksentekofunktioille virheellistä tietoa, ja sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia yrityksen toimintaan ja tuloksentekoon.

Tarkkuutta ja huolellisuutta vaativasta työstä huolimatta huumori on työympäristössä vahvasti läsnä. Ville on pitänyt työpaikan positiivisesta ja kannustavasta ilmapiiristä ja siitä, että ehdotuksia kuunnellaan. 

Kysyttäessä, mitä Ville kertoisi kaverille kesätyöstään, hän kuvailee Kojamo-konsernia hyvänä näköalapaikkana suomalaiseen suuryritykseen ja kiinteistöalaan.

– Kojamo-konserni on suuri yritys omalla alallaan ja asumisen innovaatioiden kehto, mitä muut seurailevat. Täällä pääsee olemaan niin sanotusti kuskin paikalla ja näkemään konkreettisesti, miten VVO ratkaisuillaan ja innovaatioillaan vaikuttaa suomalaisen vuokra-asumisen trendeihin, Ville kiteyttää.

Kojamo Oyj tarjoaa vuokra-asuntoja ja asumisen palveluita Suomen kasvukeskuksissa. Asuntosijoitusyhtiön visiona on olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta.

29.08.2016
VASTUULLISUUS, TYÖPAIKKA, LUMO