Yrityskulttuuri

Yrityskulttuurimme kertoo, miten toimimme arjessa. Kulttuurin perustana ovat Kojamon strategia, missio, visio ja arvot.

Kulttuurimme ytimessä on erinomaisen asiakaskokemuksen luominen ja kehittäminen. Se rakentuu jokaisen kojamolaisen tavasta toimia ja palvella asiakkaita. Kulttuurimme vahvuuksia ovat vahvat yhteiset arvot, asiakaskeskeisyys, tekemisen merkityksellisyys ja samalla rohkeus, lähitiimien vahva yhteisöllisyys sekä aikaansaamisen kulttuuri.

Arvot ohjaavat toimintaamme

Yrityskulttuurimme perustan luovat yhdessä henkilöstön kanssa luodut arvot.

Ilo palvella

 • Palvelumme on laadukasta, ammattitaitoista, ystävällistä ja asiakasta kunnioittavaa.
 • Haluamme kuunnella ja ymmärtää asiakasta sekä ratkaista tämän tarpeet.
 • Kohtaamme ihmisen ja palvelemme häntä yksilönä.
 • Ansaitsemme luottamuksen joka päivä.

Hinku onnistua

 • Haluamme jatkuvasti tehdä asiat paremmin, saada aikaan tuloksia ja saavuttaa tavoitteemme.
 • Kannamme vastuun työstämme ja olemme ylpeitä tuloksistamme.
 • Arvostamme toistemme osaamista ja teemme asioita yhdessä.
 • Rohkaisemme toisiamme. Annamme tunnustusta hyvistä suorituksista.
 • Teemme, minkä lupaamme.

Rohkeus uudistaa

 • Suhtaudumme muutokseen ennakkoluulottomasti. Uskallamme etsiä uusia oivalluksia ja parhaita käytäntöjä haastamalla vanhat toimintatavat.
 • Kehittäminen voi tarkoittaa kokeiluja ja uskallamme tehdä aloitteita. Virheistä otamme oppia.
 • Olemme edelläkävijä myös uusien teknologioiden hyödyntämisessä.

Arvojemme lisäksi meille on tärkeää toimia tasapuolisesti, reilusti ja oikeudenmukaisesti. Uskomme, että töissä tulee olla hauskaa – vaikka teemme töitä tosissamme.

Strategiamme näkyy arjessa

Asetamme toiminnallemme tavoitteita ja autamme toisiamme onnistumaan niiden saavuttamisessa. Nostamme esiin tavoitteidemme mukaisia onnistumisia ja etsimme yhdessä uusia ratkaisuja entistäkin parempaan toimintaan.

Erinomainen asiakaskokemus on meille tärkeä

Erinomainen asiakaskokemus on jokaiselle kojamolaiselle tärkeä asia, ja sen toteuttamisessa yhdistyvät kaikki arvomme. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Jaamme tunnustusta hyvästä työstä

Tunnustuksien tavoitteena on tukea yrityskulttuurimme vahvistumista sekä strategisten tavoitteidemme saavuttamista. Palkitsemme pitkin vuotta tiimejä ja työtovereita, jotka ovat tehneet esimerkillistä työtä erinomaisen asiakaskokemuksen eteen. Huippusuorituksia nostetaan esiin myös vuosittaisessa Kojamo-päivässä.

Johtamisen portaat 

Johtamisen portaat ohjaavat esihenkilötyötä sekä muiden ja itsensä johtamista Kojamossa yrityskulttuuria tukevalla tavalla. Johtamisen portaat rakentuvat siis yrityskulttuurin tavoin Kojamon vahvojen arvojen muodostaman perustan päälle. 

Päivitetty 10.11.2023