Työsuhde-edut

Kojamolaisena pääset nauttimaan kattavista työsuhde-eduista.

Kulttuurimme

Yrityskulttuurimme vahvuuksia ovat ehdottomasti vahvat yhteiset arvot (ilo palvella, hinku onnistua ja rohkeus uudistaa), asiakaskeskeisyys, tekemisen merkityksellisyys sekä samalla rohkeus, vahva yhteisöllisyys ja aikaansaamisen kulttuuri.

Vastuullisuus on vahvasti läsnä kaikessa, mitä teemme – vastuullisuus on osa kaikkien kojamolaisten työtä. Edistämme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista muun muassa anonyymin rekrytoinnin kautta.

Merkityksellinen työ

Tiedostamme, että koti on ihmiselle, eli kaikille asiakkaillemme, tärkeä paikka elämässä. Missionamme on luoda parempaa kaupunkiasumista ja jokaisella kojamolaisella on tärkeä rooli tämän rakentamisessa.

Hyvinvointi

Haluamme pitää kojamolaisten hyvinvoinnista huolta. Tarjoamme laajat työterveyspalvelut, virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa sekä liikunta- ja kulttuuri- ja hyvinvointiedun.

Myös työn ja vapaa-ajan tasapaino on meille tärkeää. Meillä lauantait eivät kuluta vuosilomaa eli vuosiloma on parhaimmillaan kuusi viikkoa viiden viikon sijaan. Kesäaikana työaikaliukuma alkaa perjantaisin jo klo 14.

Läsnä- ja etätyön parhaat puolet

Haluamme etätyöllä mahdollistaa joustavuuden arjen ja työn yhteensovittamisessa. Sujuva yhteistyö kohtaamisten merkeissä on myös tärkeää, joten tapaamme kollegoita konttorilla parina päivänä viikossa.

Palkitseminen

Kilpailukykyisen palkan lisäksi pidämme huolen siitä, että hyvin tehty työ huomioidaan erilaisilla tunnustuksilla ja palkitsemismalleilla.

Asetamme toiminnallemme tavoitteita ja autamme toisiamme onnistumaan niiden saavuttamisessa. Tulospalkkiojärjestelmämme perustuu henkilökohtaiseen suoriutumiseen ja siten kannustetaan jokaista saavuttamaan omat tavoitteensa osana yhteistä tulosta.

Valmentava johtaminen

Sinulla on oikeus odottaa hyvää ja valmentavaa johtamista. Esihenkilöitä tuetaan ja koulutetaan jatkuvasti. Johtamisen portaat luovat pohjaa sekä esihenkilöille että jokaiselle kojamolaiselle oman työnsä johtamisessa. Tutustu Kojamon johtamisen portaisiin.

Mahdollisuus oppia ja olla mukana luomassa uutta

Uudistamme asumisen toimialaa ja kehitämme rohkeasti toimintaamme. Meillä pääset mukaan rakentamaan parempaa kaupunkiasumista ja kehittymään työssäsi. Panostamme jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen varmistaen tulevaisuuden kilpailukykyämme.

Päivitetty 6.3.2024