Työhyvinvointi

Pidämme työntekijöistämme hyvää huolta työuran jokaisessa vaiheessa. Hyvinvoiva työntekijä viihtyy työssään, on aikaansaava ja tukee työpaikan hyvää ilmapiiriä.

Työhyvinvointi Kojamossa koostuu viidestä eri osa-alueesta, joita kehitämme jatkuvasti yhdessä työntekijöiden kanssa.

  • Merkityksellinen työ. Työ on merkityksellistä, mielekästä ja haastavaa. Strategia ja arvot on viestitty hyvin.
  • Työkyky. Työterveyshuollon palvelut, virkistys- ja vapaa-ajantoiminta sekä hyvinvointiedut tukevat työssä suoriutumista ja työhyvinvointia. Työturvallisuus on kunnossa.
  • Työyhteisö. Toimiva työyhteisö perustuu selkeään työnjakoon, osaamisen jakamiseen ja joustavuuteen sekä hyviin työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoihin.
  • Osaaminen. Osaamisen kehittäminen pohjautuu aina Kojamon strategiaan ja arvoihin.
  • Johtaminen. Kannustava ja vastuullinen johtaminen ja esihenkilötyö tukee työntekijöiden suoriutumista. Kun johtaminen on laadukasta ja työntekijät itse aktiivisia, saadaan aikaan parhaita tuloksia.

Työhyvinvointiin vaikuttaa myös se, että työntekijät saavat tunnustusta työstään. Kojamolla on monipuolisia palkitsemiskäytäntöjä, joilla huomioidaan hyviä työsuorituksia. Kokonaispalkitsemiseen kuuluvat niin kokonaispalkka ja rahallinen palkitseminen kuin myös laaja valikoima muita etuja.

Päivitetty 10.11.2023