Takaisin arkistosivulle
13.1.2020 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje tammikuu 2020

Kojamon sijoittajauutiskirje julkaistaan pääsääntöisesti aina osavuosikatsausten ja niitä seuraavien roadshow-kiertueiden jälkeen ennen hiljaisen jakson alkua. Uutiskirjeen tarkoituksena on käydä läpi sijoittajan kannalta ajankohtaisia asioita ja teemoja, joita Kojamoon sijoituskohteena liittyy. Kirjeessä ei anneta uutta, julkaisematonta tietoa. Uutiskirje on saatavilla Kojamon sijoittajasivuilla ja se on myös mahdollista tilata omaan sähköpostiin.

Q3/2019

Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2019 julkistettiin 6.11.2019. Etenimme vahvasti strategiamme toteutuksessa, mistä osoituksena keskeiset tunnuslukumme kehittyivät positiivisesti. Täsmensimme osavuosikatsauksen julkaisun yhteydessä vuoden 2019 näkymiä. Osavuosikatsaus, siihen liittyvä esitysmateriaali, videotallenne puolivuosikatsauksen tiedotustilaisuudesta sekä siitä tehty transkripti ovat saatavissa Kojamon sijoittajasivuilla.

Roadshowt ja sijoittajatapaamiset

Kojamo kävi marras-joulukuussa tapaamassa sijoittajia Amsterdamissa sekä osallistui Kempenin järjestämään seminaariin Lontoossa sekä EPRA:n Corporate Access -päivään Lontoossa.

Tapaamisissa on keskusteltu paljon erityisesti uudesta arvostusmenetelmästämme. Tiedotimme ennen tammi–syyskuun 2019 osavuosikatsauksen julkistamista, että muutos sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvostusmenetelmässä parantaa Kojamon vuoden 2019 tulosta. Mikäli Kojamon sijoituskiinteistöjen käypä arvo syyskuun 2019 lopun tilanteessa arvioitaisiin uudella arvostusmenetelmällä, olisi käypä arvo arviolta noin 760-840 miljoonaa euroa nykyistä korkeampi.

Tapaamisissa on kysytty muun muassa muutoksen vaikutuksesta taloudellisiin tavoitteisiimme. Tavoitteenamme on pitää omavaraisuusaste yli 40 % ja Loan to Value (LTV) alle 50 %. Taloudellisia tavoitteita arvioidaan osana käynnissä olevaa strategiaprosessiamme, eikä näihin näin ollen ole tässä yhteydessä muutoksia.

Olemme myös kertoneet, että meillä on portfoliossamme asuntoja (ns. tuottoarvo- ja tasearvokohteet), joiden arvostamiseen liittyy rajoituksia. Näiden asuntojen vapautuessa vaiheittain arvonmäärityksen rajoituksista odotamme noin 250–300 miljoonan euron arvonnousuja vuoteen 2025 mennessä. Meiltä onkin kysytty, miten arvostusmenetelmän muutos vaikuttaa tähän arvioon. Euromääräisesti odotamme vaikutuksen pysyvän samana. Tämä johtuu siitä, että vapautumisten vaikutus kohdistuu jatkossa pienempään määrään asuntoja, mutta asuntokohtainen vaikutus kasvaa.  

Arvostusmenetelmän muutoksen lisäksi olemme keskustelleet sijoittajien kanssa paljon Suomen markkinoista. Kysymyksiä on herännyt esimerkiksi siitä, että löytyykö markkinoilta vielä ostettavia portfolioita ja miten näemme kasvumahdollisuutemme. Haluamme luoda kannattavaa kasvua, ja tehdessämme investointeja sopivan kohteen tulee täyttää kriteerit ei pelkästään hinnan, vaan myös muun muassa sopivan sijainnin, mikrosijainnin, asuntojen koon, kunnon ja huoneluvun osalta. Vahvan taloudellisen tilanteemme vuoksi meillä on hyvät lähtökohdat toimia nopeastikin, kun sopiva mahdollisuus tulee. Kilpaillulla markkinalla on myös tärkeää kyetä kasvamaan monikanavaisesti. Esimerkiksi elokuun lopussa julkistamamme sopimukset SRV:n ja Hausian kanssa yhteensä yli 900 asunnon rakentamisesta käänteisen tarjouskilpailun tuloksena, mikä vahvistaa kasvuamme tulevina vuosina.

Roadshow-päivien lisäksi Kojamo kävi esittäytymässä yksityissijoittajille Pörssisäätiön pörssi-illoissa sekä Oulussa 19.11. että Helsingissä 25.11. Lisäksi Kojamo osallistui Sijoitus Invest –tapahtumaan Helsingissä 26.11., jolloin yhtiötä oli mahdollista tulla tapaamaan ständille. Lisäksi toimitusjohtaja Jani Nieminen piti tapahtumassa esityksen. Esitysaineistot ovat nähtävillä Kojamon verkkosivuilla.

Muuta ajankohtaista

Carnegie aloitti Kojamon seurannan marraskuun lopussa. Carnegien seurannan aloituksen jälkeen Kojamoa seuraa nyt yhtiön tietojen mukaan seitsemän analyytikkoa.

Lokakuussa tiedotimme myös Katri Harra-Salosen (DI, eMBA) nimityksestä Kojamon digijohtajaksi (CDO) ja johtoryhmän jäseneksi. Hän vastaa Kojamolla digitalisaatioratkaisuista asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan edistämiseksi, liiketoiminnan kehitysprojektien yhteensovittamisesta sekä ICT- ja kehitystoiminnasta ja hän aloitti tehtävässään 7.1.2020. 

Julkaisimme 28.10. liputusilmoituksen, jonka mukaan Ammattiliitto Pro Ry:n omistus Kojamon osakkeista laski alle 5 prosentin rajan.

Marraskuussa tiedotimme sopineemme Hausian kanssa 47 vuokra-asunnon rakentamisesta Espoon keskukseen. Tämä on ensimmäinen toteutunut kauppa noin 90 miljoonan euron arvoisesta yhteistyösopimuksesta, jonka Kojamo ja Hausia allekirjoittivat 30.8.2019. Asunnot valmistuvat loppuvuodesta 2020. Lisäksi tiedotimme joulukuussa sopineemme Peab Oy:n kanssa 64 vuokra-asunnon rakentamisesta Helsingin Sompasaareen. Kohde valmistuu vuosina 2020–2021.

Edistämme myös aktiivisesti vastuullisuutta. Tiedotimme marraskuussa, että yhteensä noin 4 000 Kojamon asunnossa Helsingin seudulla otetaan käyttöön Fortumin hiilineutraali kaukolämpö. Tämän lisäksi Kojamon kaikissa kiinteistöissä on käytössä hiilivapaa, vesisertifioitu kiinteistösähkö.

10.1. Nasdaq julkisti OMX Helsinki 25 –indeksin puolivuotistarkistuksen tulokset. Tarkistuksen perusteella Kojamo lisätään indeksiin. Muutos tulee voimaan markkinoiden avautuessa maanantaina 3.2.2020.

Tulevat tapahtumat

Kojamon hiljainen jakso alkaa tiistaina 14.1.2020, ja tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019 julkaistaan 13.2.2020. Kojamon varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 12.3.2020. Tulevista tapahtumista ja roadshowsta lisätietoa saatavilla Kojamon sijoittajakalenterista.

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, maija.hongas@kojamo.fi, puh. +358 20 508 3004

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Lue lisää

5.4.2024 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje huhtikuu 2024

12.1.2024 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje tammikuu 2024

29.9.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje syyskuu 2023

30.6.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje kesäkuu 2023

5.4.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje huhtikuu 2023