Takaisin arkistosivulle
1.11.2019 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj: Muutos sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvostusmenetelmässä parantaa Kojamon vuoden 2019 tulosta

Kojamo Oyj Sisäpiiritieto 1.11.2019 klo 12:15

Muutos sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvostusmenetelmässä parantaa Kojamon vuoden 2019 tulosta

Kojamo tiedotti 6.6.2019 siirtyvänsä sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon määrittämisessä ns. kauppa-arvomenetelmästä tuottoihin perustuvaan arvostusmenetelmään tilinpäätöksessä 31.12.2019. Arvostusmenetelmän muutos mahdollistaa yhtiön paremman vertailtavuuden sen keskeisiin kansainvälisiin vertailuyhtiöihin. Kojamon ulkopuolisena kiinteistöjen arvioitsijana uuteen arvostusmenetelmään siirryttäessä toimii Jones Lang LaSalle Finland Oy (JLL). Uuden arvostusmenetelmän valmistelu on edennyt niin pitkälle, että Kojamo voi arvioida muutoksen vaikutuksia yhtiön sijoituskiinteistöjen käypään arvoon ja vuoden 2019 tulokseen.

Kojamo arvioi, että uuteen arvostusmenetelmään siirtyminen tulee kasvattamaan Kojamon sijoituskiinteistöjen käypää arvoa. Muutoksen vaikutus kirjataan tuloslaskelman kautta, ja muutos tulee parantamaan Kojamon vuoden 2019 tulosta. Mikäli Kojamon sijoituskiinteistöjen käypä arvo syyskuun 2019 lopun tilanteessa arvioitaisiin uudella arvostusmenetelmällä, olisi käypä arvo arviolta noin 760–840 miljoonaa euroa korkeampi kuin nyt käytössä olevalla kauppa-arvomenetelmällä.

Muutoksella ei tule olemaan vaikutusta Kojamon liikevaihtoon, kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) eikä uudistuotantoinvestointeihin ja asuntokannan ostoihin, joihin Kojamo on antanut näkymät vuodelle 2019.

Muutoksessa on kyse kirjanpidollisen arvion muutoksesta, ja muutoksen vaikutus kirjataan yhtiön konsernituloslaskelmaan ja -taseeseen siitä kaudesta lähtien, kun muutos tapahtuu. Muutosta ei sovelleta takautuvasti. Kojamo julkaisee tammi–syyskuun 2019 osavuosikatsauksensa 6.11.2019 ja raportoi siinä sijoituskiinteistöjen käyvän arvon vielä vanhan arvostusmenetelmän mukaisesti.  

Lisätietoja:

Jani Nieminen, toimitusjohtaja, Kojamo Oyj, jani.nieminen@kojamo.fi, puh. 020 508 3201

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/