Takaisin arkistosivulle
30.3.2020 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje maaliskuu 2020

Kojamon sijoittajauutiskirje julkaistaan pääsääntöisesti aina osavuosikatsausten ja niitä seuraavien roadshow-kiertueiden jälkeen ennen hiljaisen jakson alkua. Uutiskirjeen tarkoituksena on käydä läpi sijoittajan kannalta ajankohtaisia asioita ja teemoja, joita Kojamoon sijoituskohteena liittyy. Kirjeessä ei anneta uutta, julkaisematonta tietoa. Uutiskirje on saatavilla Kojamon sijoittajasivuilla ja se on myös mahdollista tilata omaan sähköpostiin.

COVID-19-vaikutukset

Olemme saaneet paljon kysymyksiä liittyen koronaviruksen vaikutuksista Kojamoon.  Kojamo suhtautuu koronavirukseen vakavasti ja huolehdimme yrityksenä henkilöstön, asiakkaiden ja kumppaneiden terveydestä ja hyvinvoinnista. Seuraamme viranomaisten suosituksia ja toimimme niiden mukaan.

Päivittäinen toimintamme jatkuu poikkeustilanteesta huolimatta. Järjestelmämme mahdollistavat työn tekemisen kodista käsin. Kojamolaiset ovat siirtyneet tekemään pääsääntöisesti etätöitä jo pari viikkoa sitten. Siirtymä sujui hyvin. Vaikka Lumo-kotikeskukset ympäri Suomea on suljettu, asiakaspalvelumme palvelee digitaalisissa kanavissa ja puhelimitse. Lisäksi asukkaidemme käytössä oleva My Lumo-verkkopalvelu mahdollistaa asukkaidemme tehokkaan tiedotuksen poikkeusjärjestelyistä. Lumo-verkkokaupan ansiosta asuntojen vuokraaminen jatkuu normaalisti, ja asunto on mahdollista vuokrata ilman ihmiskontaktia myös turvallisen virtuaaliesittelyn avulla. Asukkaidemme turvallisuuden takaamiseksi kiireettömät korjaus- ja huoltotoimenpiteet siirtyvät myöhemmäksi.

Seuraamme tilanteen kehittymistä tarkasti. Vaikutuksia kehityshankkeisiimme on vielä vaikea arvioida, mutta toistaiseksi kaikki hankkeemme etenevät suunnitellusti. On myös hyvä huomioida, että maksamme rakennusurakoista valmistumisasteen mukaan, mikä auttaa riskinhallinnassa.

Maksuvalmiutemme on hyvä. Kojamolla oli tilikauden 2019 lopussa rahavaroja 137,3 (150,1) miljoonaa euroa ja likvidejä rahoitusvaroja 132,1 (172,3) miljoonaa euroa. 250 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli tilikauden lopussa käytössä 50,0 (50,0) miljoonaa euroa. Lisäksi Kojamolla on 300 miljoonan euron sitovat luottolimiitit ja viiden miljoonan euron ei-sitova luottolimiitti, jotka olivat tilikauden lopussa käyttämättä.

2019

Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2019 julkistettiin 13.2.2020. Päivitimme tilinpäätöstiedotteen julkaisun yhteydessä myös strategiaa. Julkaisimme samana päivänä myös tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinta- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

Vuosikertomus julkaistiin 20.2.2020. Uudistimme vastuullisuusraportointiamme, ja sovelsimme vuoden 2019 raportissamme ensimmäistä kertaa Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiviitekehystä sekä EPRA:n (European Public Real Estate Association) vastuullisuusraportoinnin parhaita käytäntöjä koskevia suosituksia (EPRA sBPR, 3. painos).

Julkaisut, videotallenne tilinpäätöstiedotteen tiedotustilaisuudesta sekä siitä tehty transkripti ovat saatavissa Kojamon sijoittajasivuilla.

Päivitetty strategia

Julkistimme päivitetyn strategian tilinpäätöstiedotteen yhteydessä. Strategiaan ei tehty merkittäviä muutoksia: strategiakautta jatkettiin vuoteen 2023 ja strategisiin painopisteisiin sekä tavoitteisiin tehtiin tarkennuksia. Haemme vahvaa kasvua entistä kannattavammalla liiketoiminnalla. Tätä tukee optimoitu rahoitusrakenne. Meillä on kyky toteuttaa kasvua monikanavaisesti ja reagoida nopeasti mahdollisuuksiin. Panostamme vahvasti palvelullistumiseen ja hyödynnämme digitalisaation tuomia ratkaisuja toiminnassamme.

Strategiset tavoitteet 2020–2023 Tavoite
Liikevaihdon vuosikasvu, % 4–5 %
Vuosittaiset investoinnit, M€ 200–400 M€ / vuosi
FFO/liikevaihto, % > 36
Loan to Value (LTV), % < 50
Omavaraisuusaste, % > 40
Nettosuositteluindeksi (NPS) 40

Roadshowt ja sijoittajatapaamiset

Kojamo kävi helmikuussa roadshowlla Lontoossa ja osallistui Kempenin järjestämään seminaariin New Yorkissa maaliskuun alussa.

Kojamon varsinainen yhtiökokous järjestettiin 12.3.2020 Pörssitalolla, Helsingissä. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset julkaistiin pörssitiedotteella kokouksen jälkeen. Kaikki yhtiökokouksen kokousmateriaalit ovat saatavilla täällä.

Muut maaliskuun tapaamiset ja roadshowt on toteutettu puhelimitse koronatilanteen takia. Koronan vaikutukset Suomeen ja Kojamon liiketoimintaan ovat olleet päällimmäinen keskustelujen aihe.

Muuta ajankohtaista

Julkistimme perjantaina 20.3.2020 perustavamme 2,5 miljardin euron EMTN-joukkovelkakirjalainaohjelman. Ohjelmasta saatavat varat käytetään Kojamon yleisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Näitä tarkoituksia ovat Kojamon liiketoiminnan rahoittaminen nykyisen strategiakauden aikana sekä vuonna 2024 ja 2025 erääntyvien joukkovelkakirjojen uudelleenrahoittaminen.

Tiedotimme maaliskuun alussa allekirjoittaneemme yhteistyösopimuksen SRV:n kanssa 676 asunnon rakentamisesta Helsinkiin ja Espooseen. Yksi kohteista on Helsingin Kalasatamaan Redin kauppakeskuksen yhteyteen valmistuva tornitalo. Kokonaisuuden hankintahinta on noin 197 miljoonaa euroa. Sopimukseen kuuluvien yksittäisten hankkeiden toteutuminen edellyttää tavanomaisten kaupan ehtojen täyttymistä.

Julkaisimme 24.2.2020 liputusilmoituksen, jonka mukaan Rakennusliitto ry:n omistus Kojamon osakkeista laski alle 5 prosentin rajan.

Kojamo Oyj:n hallitus päätti 13.2.2020 pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintajaksosta 2020–2022, josta tiedotettiin pörssitiedotteella.

Tiedotimme tiedonantopolitiikan päivityksestä 13.2.2020. Keskeinen muutos tiedonantopolitiikassa koskee tulevaisuudennäkymien ja tulosvaroitusten antamista. Jatkossa tiedonantopolitiikassa ei erikseen määritellä, mitä tunnuslukuja tulevaisuudennäkymät koskevat. Lisäksi tiedonantopolitiikkaan on tehty teknisluonteisia päivityksiä.

Tulevat tapahtumat

Kojamon hiljainen jakso alkaa tiistaina 7.4.2020, ja osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020 julkaistaan 7.5.2020. Tulevista tapahtumista ja roadshowsta lisätietoa saatavilla Kojamon sijoittajakalenterista.

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, maija.hongas@kojamo.fi, puh. +358 20 508 3004

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Lue lisää

5.4.2024 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje huhtikuu 2024

12.1.2024 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje tammikuu 2024

29.9.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje syyskuu 2023

30.6.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje kesäkuu 2023

5.4.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje huhtikuu 2023