Takaisin arkistosivulle
20.3.2020 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj: Kojamo perustaa 2 500 000 000 euron EMTN-ohjelman

Kojamo Oyj Pörssitiedote 20.3.2020 klo 19.45

Kojamo perustaa 2 500 000 000 euron EMTN-ohjelman

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Kojamo Oyj (“Kojamo”) on perustanut 2 500 000 000 euron EMTN (”Euro Medium Term Note”) -joukkovelkakirjalainaohjelman (”Ohjelma”). Irlannin keskuspankki on 20.3.2020 hyväksynyt Ohjelman ohjelmaesitteen (“Ohjelmaesite”), joka tulee olemaan saatavilla Irlannin pörssin internetsivuilla osoitteessa www.ise.ie ja Kojamon verkkosivuilla osoitteessa https://kojamo.fi/sijoittajat/taloustietoa/rahoitus-ja-joukkovelkakirjalainat/emtn-ohjelma/. Moody’s Investors Service Ltd. on myöntänyt Ohjelmalle luottoluokituksen Baa2.

Ohjelman alla liikkeeseen laskettavista joukkovelkakirjalainoista saadut varat käytetään Kojamon yleisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Ohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen lainoja eri valuutoissa. Kojamo voi hakea Ohjelman alla liikkeeseen laskettavien joukkovelkakirjalainojen listaamista Irlannin pörssin viralliselle listalle, Euronext Dublinille, ja niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi ko. pörssin säännellyllä markkinalla.

Kojamon nimittämä Ohjelman järjestäjä on Nordea Bank Abp. Kojamo tiedottaa, kun Ohjelman alla lasketaan liikkeeseen lainoja.

Helsinki, 20.3.2020

KOJAMO OYJ

Lisätietoja:

Jani Nieminen, toimitusjohtaja, Kojamo Oyj, puh. +358 20 508 3201

Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. +358 20 508 3225

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja vuokra-asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista

Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa. Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai antaa sitoumus.  Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa lopullisessa esitteessä ja lopullisissa ehdoissa. Ohjelmaesite mahdollisine täydennyksineen on sen julkaisun jälkeen saatavilla Irlannin pörssin verkkosivustolta.  Yllä kuvattua joukkovelkakirjalainaohjelmaa ja tämän tiedotteen sekä muun ohjelmaan liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä.  Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön vastaista.

Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Kojamo ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä ohjelmaesitettä eikä arvopapereita taikka tarjota arvopapereita myytäviksi missään näistä maista.  Kojamon arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, “Securities Act -laki”) nojalla. Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti.

Tämä tiedote on osoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys“) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille (“kokonaisarvoltaan suurille yrityksille, rekisteröimättömille yhdistyksille, ym.”), taikka (c) muille henkilöille, joille tiedote voidaan laillisesti osoittaa (kaikkiin tällaisiin henkilöihin viitataan termillä “relevantti henkilö“). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.