Takaisin arkistosivulle
13.2.2020 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj:n hallitus päätti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintajaksosta 2020–2022

Kojamo Oyj Pörssitiedote 13.2.2020 klo 8:45

Kojamo Oyj:n hallitus päätti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintajaksosta 2020–2022

Kojamo Oyj:llä on käytössä vuonna 2018 käynnistynyt konsernin avainhenkilöille suunnattu pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, jonka ansaintajaksoja ovat 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Hallitus on päättänyt ansaintajakson 2020–2022 ansaintakriteereistä, tavoitteista ja kohderyhmästä.

Kannustinjärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksoilla 2020–2022 kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet sekä muita avainhenkilöitä, yhteensä 18 henkilöä. Järjestelmän mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2020–2022 perustuvat konsernin liikevaihtoon ja osakekohtaiseen kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutoksia (FFO).

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavana vuonna osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Ansaintajaksolta 2020–2022 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 102 242 osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Omistusvelvollisuus ja palkkion maksamisen edellytykset

Konsernin toimitusjohtajan on omistettava 50 prosenttia koko järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa.

Muiden osallistujien on omistettava 50 prosenttia koko järjestelmän perusteella osallistujalle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes osallistujan osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa 50 prosenttia osallistujan bruttovuosipalkan arvosta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde Kojamo-konserniin kuuluvassa yhtiössä jatkuu.

Jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Kannustinjärjestelmän tarkoitus

Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää Kojamon omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Lisätietoja:

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3004, maija.hongas@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/