Takaisin arkistosivulle
11.4.2022 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje huhtikuu 2022

Kojamon sijoittajauutiskirje julkaistaan pääsääntöisesti osavuosikatsausten ja niitä seuraavien roadshow-kiertueiden jälkeen ennen hiljaisen jakson alkua. Uutiskirjeen tarkoituksena on käydä läpi sijoittajan kannalta ajankohtaisia asioita ja teemoja, joita Kojamoon sijoituskohteena liittyy. Kirjeessä ei anneta uutta, julkaisematonta tietoa. Uutiskirje on saatavilla Kojamon sijoittajasivuilla ja se on myös mahdollista tilata omaan sähköpostiin.

2021

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2021 julkistettiin 17.2.2022. Julkaisimme samana päivänä myös tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinta- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

COVID-19-pandemialla ei ollut merkittävää vaikutusta Kojamon tulokseen, taseeseen tai rahavirtoihin katsauskauden aikana.

Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti julkaistiin 2.3.2022.

Julkaisut, videotallenne tilinpäätöstiedotteen tiedotustilaisuudesta sekä siitä tehty transkripti ovat saatavissa Kojamon sijoittajasivuilla.

Roadshowt ja sijoittajatapaamiset

Olemme tavanneet sijoittajia helmi-maaliskuussa virtuaalisten roadshow-kiertueiden ja puheluiden avulla.

Sijoittajatapaamisissa meiltä on kysytty paljon Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sodan vaikutuksista toimintaamme. Kojamo toimii ainoastaan Suomessa, joten tapahtumat eivät ole suoraan vaikuttaneet liiketoimintaamme. Lisäksi pakotteiden aiheuttamat materiaalien saatavuusongelmat tai hintojen nousu eivät ole toistaiseksi heijastuneet Kojamon käynnissä oleviin projekteihin. Sota tulee kuitenkin heikentämään Suomen ja koko euroalueen talouskasvua, mutta tässä vaiheessa eri talousennusteisiin liittyy paljon epävarmuutta.

Lähes kaikki koronarajoitukset poistettiin Suomessa maaliskuun alussa. Odotamme tämän heijastuvan positiivisesti vuokramarkkinaan. Ukrainan sota ja nousuun lähteneet korot ovat lisänneet epävarmuutta, mikä tyypillisesti vähentää ihmisten asunnonostohalukkuutta ja siten tukee vuokra-asuntojen kysyntää.

Kävimme keskustelua sijoituskiinteistöjen positiivisen käyvän arvon muutoksen taustoista. Merkittävässä roolissa oli tuottovaatimusten lasku. Tämän lisäksi käyvän arvon muutokseen vaikutti erityisesti kasvaneet kassavirrat ja valmistuneiden kohteiden kehityskatteet. 

Sijoittajatapaamisissa puhuttiin myös inflaatiosta ja erityisesti ylläpitokulujen ja rakennuskustannusten nousupaineesta. Näkemyksemme on, että rakennuskustannukset ovat Suomessa nousseet virallisia tilastoja enemmän, mutta yhtiömme kohdalla vaikutukset ovat jääneet maltilliseksi johtuen kiinteistä urakkahinnoistamme.

Rahoitusmarkkinoilla on nähty suuria liikkeitä viimeisten viikkojen aikana ja markkinakorot ovat jatkaneet nousuaan. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta laskimme maaliskuun lopussa onnistuneesti liikkeeseen uuden 300 miljoonan euron suuruisen vihreän joukkovelkakirjalainan. Uusi rahoitus käytetään energiatehokkaiden kiinteistökehityshankkeiden rahoittamiseen. Meillä oli vuoden 2021 lopussa rakenteilla 2 675 asuntoa, joiden lisäksi sitovia esisopimuksia 636 asunnon rakentamisesta. Alkuvuonna käynnistimme ensimmäisen Metropolia-kohteen konversiohankkeen.

Muuta ajankohtaista

Kehityshankkeemme etenevät suunnitellusti. Maaliskuussa kerroimme ensimmäisen Metropolia-kohteen rakennustöiden alkamisesta.  Bulevardi 31:ssä sijaitsevan Uuden ja vanhan kemian tiloihin rakennetaan 77 premium-tason asuntoa, jotka valmistuvat syksyllä 2023.

Helmikuussa tiedotimme sopineemme 84 uuden asunnon rakentamisesta Turun Vasaramäkeen. Alue on lähellä Turun keskustan sekä Kupittaan alueen palveluita. Asunnot valmistuvat kesällä 2023.

Vastuullisuustyömme etenee ja rahoitussopimuksemme tukevat vastuullisuustavoitteiden mukaisia investointeja. Laskimme 31.3. liikkeeseen 300 miljoonan euron suuruisen vihreän joukkovelkakirjalainan. Allekirjoitimme lisäksi maaliskuussa uuden vastuullisuustavoitteisiin sidotun 100 miljoonan euron suuruisen valmiusluottolimiitin.

Yhtiökokous pidettiin 16.3. Tiedotimme yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä.

Vastaanotimme 28.2. liputusilmoituksen, jonka mukaan Heimstaden Bostad AB:n omistus nousi yli 15 prosentin rajan. 

Tulevat tapahtumat

Kojamon hiljainen jakso alkaa tiistaina 12.4.2022, ja osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2022 julkaistaan 12.5.2022.  Tulevista tapahtumista ja roadshowsta lisätietoa saatavilla Kojamon sijoittajakalenterista.

Niina Saarto, Group Treasurer, sijoittajasuhteet, Kojamo Oyj, niina.saarto@kojamo.fi, puh. +358 20 508 3283.

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/.

Lue lisää

5.4.2024 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje huhtikuu 2024

12.1.2024 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje tammikuu 2024

29.9.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje syyskuu 2023

30.6.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje kesäkuu 2023

5.4.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje huhtikuu 2023