Takaisin arkistosivulle
23.6.2022 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje kesäkuu 2022

Kojamon sijoittajauutiskirje julkaistaan pääsääntöisesti osavuosikatsausten ja niitä seuraavien roadshow-kiertueiden jälkeen ennen hiljaisen jakson alkua. Uutiskirjeen tarkoituksena on käydä läpi sijoittajan kannalta ajankohtaisia asioita ja teemoja, joita Kojamoon sijoituskohteena liittyy. Kirjeessä ei anneta uutta, julkaisematonta tietoa. Uutiskirje on saatavilla Kojamon sijoittajasivuilla ja se on myös mahdollista tilata omaan sähköpostiin.

Q1/2022

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2022 julkistettiin 12.5.2022.

COVID-19-pandemialla ei ollut merkittävää vaikutusta Kojamon tulokseen, taseeseen tai rahavirtoihin katsauskauden aikana. 

Julkaisut, videotallenne osavuosikatsauksen tiedotustilaisuudesta sekä siitä tehty transkripti ovat saatavissa Kojamon sijoittajasivuilla.

Roadshowt ja sijoittajatapaamiset

Olemme tavanneet sijoittajia touko-kesäkuussa roadshow-tapaamisten ja puheluiden avulla. Osallistuimme lisäksi toukokuussa Kempenin järjestämään European Property -seminaariin Amsterdamissa sekä EPRAn Corporate Access Day:hin Lontoossa.

Koronarajoitukset poistettiin Suomessa maaliskuussa ja tämä on alkanut näkyä vuokramarkkinoiden vilkastumisena. Tarjolla olevien vuokra-asuntojen määrä on laskenut ja myös Kojamon vuokraus kevään ja alkukesän aikana on vauhdittunut. Tällä hetkellä palvelualojen työvoiman kysyntä on kova etenkin pääkaupunkiseudulla, mikä osaltaan tukee kaupungistumisen trendiä ja vuokrausasteemme positiivista kehitystä. 

Inflaatio on jatkunut nopeana koko euroalueella, ja kustannusten nousu on heijastunut myös rakennusmateriaalien hintoihin.  Myös joidenkin materiaalien saatavuudessa on ollut haasteita. Kojamon käynnissä olevat projektit ovat tästä huolimatta edenneet suunnitellusti, ja hintapaineet eivät ole merkittävästi vaikuttaneet johtuen kiinteistä projektihinnoistamme. Olemme lisäksi pystyneet kevään kuluessa sopimaan kahden uuden projektin aloituksesta. 

Energian hintojen nousu on ollut esillä paljon. Kojamon lämmityskustannukset olivat alkuvuonna lähes edellisvuoden tasolla. On hyvä ottaa huomioon, että energian hinnan sijaan suurempi vaikutus kustannuksiin on sillä miten kylmä tai lämmin talvi on. Lisäksi maakaasun käyttö lämmityksessä on Suomessa erittäin vähäistä.  Yleisin lämmitysmuoto on kaukolämpö, joka on pysynyt suoraa sähkölämmitystä edullisempana. 

Rahoituskustannusten voimakas nousu on herättänyt paljon keskustelua ja meiltä on kysytty uuden rahoituksen kustannuksista ja saatavuudesta. Lainasalkkumme suojausaste on hyvin korkea ja siksi korkojen nousu ei tule nostamaan nykyisten lainojemme korkokuluja. Lainojen keskimaturiteetti on myös pitkä. Meillä on merkittävän kokoinen kassa ja laskimme jo maaliskuun lopussa liikkeeseen 300 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjan kiinteällä korolla.  Ajatuksenamme oli tuolloin varmistaa investointien rahoitus alhaisella korkotasolla. Lainasalkkumme keskikorko on edelleen pysynyt alhaisena ja vahvan likviditeettitilanteemme takia meillä ei lähiaikoina ole tarvetta ottaa uutta lainaa. 

Muuta ajankohtaista

Huhtikuussa tiedotimme sopineemme 178 uuden asunnon rakentamisesta Espoon Finnooseen. Asunnot valmistuvat vuoden 2024 alussa. Sopimus on osa Hausian kanssa vuonna 2019 sovittua yhteistyösopimusta.

Työmme kestävän kehityksen parissa jatkuu. Toukokuussa kerroimme Puotilan vanhan ostoskeskuksen purkamisesta, joka toteutettiin Green Deal -sitoumuksen mukaisesti, kierrättämällä yli 70 prosenttia kiinteistön jätteestä ja keräämällä hyötykäyttöön mahdollisimman paljon irtainta aineista.

Tiedotimme 23. kesäkuuta sopineemme kaupasta, jossa Kojamon tytäryhtiö Lumo Kodit ostaa NREPin hallinnoimalta rahastolta 942 vuokra-asuntoa Suomen kasvukeskuksista. Kaupassa ostetaan 13 korkeatasoista vuosina 2017-2021 valmistunutta kohdetta, jotka sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Jyväskylässä. Toteutuessaan kauppa kasvattaa Kojamon liikevaihtoa vuonna 2022 noin 4 miljoonalla eurolla. Osapuolten tavoitteena on saada kauppa toteutettua kesäkuun aikana. 

Tulevat tapahtumat

Kojamon hiljainen jakso alkaa tiistaina 19.7.2022, ja puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 julkaistaan 18.8.2022. Tulevista tapahtumista ja roadshowsta lisätietoa saatavilla Kojamon sijoittajakalenterista.

Lisätietoja: Niina Saarto, Group Treasurer, sijoittajasuhteet, Kojamo Oyj, niina.saarto@kojamo.fi, puh. +358 20 508 3283.
 

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja vuokra-asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Toimimme Suomen merkittävimmissä kasvukeskuksissa ja Lumo-brändimme tarjoaa vuokra-asumista sekä uudenlaisia palveluita kaupunkiasumiseen 50 vuoden kokemuksella. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa ja määrää rakennuttamalla uutta ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Lue lisää

5.4.2024 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje huhtikuu 2024

12.1.2024 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje tammikuu 2024

29.9.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje syyskuu 2023

30.6.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje kesäkuu 2023

5.4.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje huhtikuu 2023