Takaisin arkistosivulle
9.4.2021 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje huhtikuu 2021

Kojamon sijoittajauutiskirje julkaistaan pääsääntöisesti aina osavuosikatsausten ja niitä seuraavien roadshow-kiertueiden jälkeen ennen hiljaisen jakson alkua. Uutiskirjeen tarkoituksena on käydä läpi sijoittajan kannalta ajankohtaisia asioita ja teemoja, joita Kojamoon sijoituskohteena liittyy. Kirjeessä ei anneta uutta, julkaisematonta tietoa. Uutiskirje on saatavilla Kojamon sijoittajasivuilla ja se on myös mahdollista tilata omaan sähköpostiin.

Vuosi 2020

Tilinpäätöstiedote, tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti vuodelta 2020 julkistettiin 18.2.2021. Lisäksi julkaisimme 4.3.2021 vuosikertomuksemme, joka sisältää myös uudistetun vastuullisuusraporttimme. Raportoimme ensimmäistä kertaa GRI:n Core-tason mukaisesti. Lisäksi jatkamme EPRA sBPR -suositusten mukaista raportointia.

COVID-19-pandemialla ei ollut merkittävää vaikutusta Kojamon tulokseen, taseeseen tai rahavirtoihin vuoden 2020 aikana.

Julkaisut, webcast-tallenne puolivuosikatsauksen tiedotustilaisuudesta sekä siitä tehty transkripti ovat saatavissa Kojamon sijoittajasivuilla.

Roadshowt ja sijoittajatapaamiset

Olemme tavanneet sijoittajia helmi–huhtikuun aikaa virtuaalisten roadshow-kiertueiden ja puheluiden avulla. Keskustelut ovat keskittyneet edelleen vahvasti toimintaympäristön kehitykseen ja COVID-19-pandemian vaikutuksiin. Kysynnän ja tarjonnan tasapainosta markkinoilla on keskusteltu paljon.

Tarjonta markkinoilla lisääntyi tilapäisesti viime vuonna, kun uudistuotantoa valmistui markkinoille ja COVID-19-pandemian seurauksena lyhytaikaiseen vuokraukseen tarkoitettuja asuntoja siirtyi pitkäaikaiseen vuokraukseen. Pandemian liittyvien rajoitusten vaikutukset heijastuivat muuttoliikkeeseen ja esimerkiksi opiskelijat purkivat sopimuksiaan yliopistojen siirtyessä etäopiskeluun. Kysyntä asunnoille keskeisillä sijainneilla hyvien kulkuyhteyksien varrella on pandemiasta huolimatta säilynyt hyvänä, ja esimerkiksi valmistuneiden kohteiden vuokraukset ovat edenneet ongelmitta.

Uskomme, että pandemian vaikutukset jäävät väliaikaiseksi ja että kaupungistumisen jatkuu jopa entistä vahvempana pandemian väistyttyä. Näemme kysynnän keskittyvän jatkossakin kasvukeskuksiin, hyville sijainneille kulkuyhteyksien ja palveluiden äärelle. Meillä on tarkat kriteerit investoinneillemme, ja olemme tyytyväisiä vahvaan hankeputkeemme, joka tukee kasvuamme tulevaisuudessa.  

Vuodelle 2021 antamamme näkymien mukaisesti arvioimme konsernin liikevaihdon kasvavan edellisestä vuodesta 3–5 prosenttia, ja konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) olevan 150–163 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja. Näkymät perustuvat muun muassa siihen, että riittävä rokotuskattavuus arvioidaan saavutettavan kesällä, ja että muuttoliike palautuu vähitellen sen jälkeen COVID-19-pandemiaa edeltävälle tasolle. Muuttoliike ylläpitää vahvaa kysyntää, mikä kasvattaa Like-for-Like-vuokratuottoja. Johtuen pandemian vaikutuksista toimintaympäristöön, odotamme kuitenkin Like-for-Like-vuokratuottojen kehityksen olevan maltillista vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kojamon näkymät on esitetty kokonaisuudessaan täällä.

Muuta ajankohtaista

Kojamo Oyj:n hallitus päätti 18.2.2021 uuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän käynnistämisestä, mistä tiedotettiin pörssitiedotteella.

Kojamon yhtiökokous järjestettiin 17.3.2021. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. Osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista osallistua kokouspaikalla. Lisätietoa yhtiökokouksesta ja sen päätöksistä löytyy osoitteesta https://kojamo.fi/yhtiokokous.

Julkistimme 15.3.2021 vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework), joka yhdistää yhtiön vastuullisuustavoitteet sekä ilmastotyön yhtiön investointeihin ja niiden rahoitukseen. Viitekehyksen puitteissa voimme rahoittaa tai jälleenrahoittaa yhtiön kestävää ja vähähiilistä kaupunkikehitystä edistäviä investointeja vihreillä bondeilla, vihreillä lainoilla tai muilla vihreillä rahoitusinstrumenteilla.

Allekirjoitimme myös 18.3.2021 Handelsbankenin kanssa uuden 100 miljoonan euron suuruisen vastuullisuustavoitteisiimme sidotun valmiusluottolimiittisopimuksen. Lisäksi 19.3.2021 allekirjoitimme 100 miljoonan euron suuruisen lainasopimuksen Swedbankin kanssa.

Tulevat tapahtumat

Kojamon hiljainen jakso alkaa maanantaina 12.4.2021, ja osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021 julkaistaan 12.5.2021.  Tulevista tapahtumista ja roadshowsta lisätietoa saatavilla Kojamon sijoittajakalenterista.

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, maija.hongas@kojamo.fi, puh. +358 20 508 3004

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Lue lisää

5.4.2024 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje huhtikuu 2024

12.1.2024 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje tammikuu 2024

29.9.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje syyskuu 2023

30.6.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje kesäkuu 2023

5.4.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje huhtikuu 2023