Vuosikertomus 2022

Vuosikertomuksestamme löydät olennaisimmat tiedot liiketoiminnastamme, toimintaympäristöstämme ja strategiamme etenemisestä. Raportista löydät kattavasti tietoa myös vastuullisuustyöstämme.

Vuoden 2022 avainluvut

Liikevaihto

M€

413,3

2021: 391,7 M€ (+5,5 %)

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO)

M€

160,7

2021: 153,1 M€ (+5,0 %)

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo

Mrd€

8,2

2021: 8,3 Mrd€ (−2,1 %)

Toimitusjohtajan katsaus

Saavutimme strategian mukaiset tavoitteemme niin kasvun kuin kannattavuuden osalta. Vuonna 2022 investoimme yhteensä yli 500 miljoonaa euroa. Vahva, hyvin hoidettu tase sekä monipuolinen rahoitusrakenne ovat aina olleet olennainen osa strategiamme toteuttamisessa. Vuokramarkkinoiden tilanne parani sen jälkeen, kun pitkään vallinnut koronapandemiasta johtuva epävarmuus alkoi hälvetä.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja, Kojamo Oyj

Vuoden 2022 kohokohdat

8.2.

Sovimme 49 asunnon rakentamisesta Tampereelle.

22.2.

Sovimme 84 asunnon rakentamisesta Turkuun.

1.3.

Puotilan vanha ostoskeskuksen Green Deal -purku ylitti 70 prosentin hyötykäyttöastetavoitteen.

2.3.

Tarjosimme apua ukrainalaisten hätämajoitukseen.

15.3.

Sovimme Helsingin Bulevardi 31:n Uuden ja Vanhan Kemian 77 vuokra-asunnon rakentamisesta.

31.3.

Toteutimme 300 M€:n ETMN-ohjelman alla tarjottavan vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun.

25.4.

Sovimme 178 asunnon rakentamisesta Espooseen.

4.5.

Kasvatimme vastuullisen asumisen palveluvalikoimaamme ja julkaisimme Nollaa lämmityksen hiilijalanjälkesi -palvelun ja hiilijalanjälkitestin.

30.5

Julkaisimme ensimmäisen Green Bond Impact -raportin.

23.-27.6.

Sovimme yhteensä 1083 asunnon ostosta.

1.7.

Ensimmäiset asukkaat muuttivat Lumo One -pilvenpiirtäjään.

6.10.

Osallistuimme Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan.

Strategista vastuullisuutta

Vastuullisuuden ydin on missiossamme: luomme parempaa kaupunkiasumista. Vastuullisuus ja kestävä kehitys on yksi Kojamon strategisista painopisteistä, kiinteä osa toimintaamme ja yrityskulttuuriamme.

Vastuullisuusohjelma toiminnan tiennäyttäjänä

Strategiamme, arvomme ja missiomme ohjaavat meitä vastuullisuustyömme jatkuvaan kehittämiseen. Vastuullisuustyössämme korostuvat kestävien kaupunkien rakentaminen, paras asiakaskokemus, osaavin henkilöstö ja energinen työpaikka sekä vastuullinen yrityskansalaisuus.

Vastuullisuuden avainluvut 2022

Hiilijalanjälki

t CO2e/asunto

1,0

(2021: 1,1)

Nettosuositteluindeksi

NPS

45

(2021: 20)

Välillinen työllistämisvaikutus

henkilötyövuotta

6 288

(2021: 7 035)

Sisäinen rekrytointi tuottaa upeita urapolkuja

Monen eri uran tarinat ovat Kojamolle arkipäivää. Keskimäärin noin neljännes avoimista työpaikoista täytetään sisäisillä rekrytoinneilla. Monia tehtäviä ei edes avata ulkoiseen hakuun. Sisäinen rekrytointi antaa työntekijöille hienoja kehittymisen mahdollisuuksia ja tarjoaa keinon oppia liiketoimintaa monelta eri kantilta.

Lue lisää

Lumo on läsnä silloin, kun urheilija tarvitsee eniten tukijoita

Yhteistä ja kestävää tulevaisuutta rakennetaan teoilla. Edistämme vastuullisuuttamme yhteiskunnallisena toimijana tukemalla suomalaista huippu-urheilua ja nuorten liikuntaa yksilö- ja joukkuetasolla. Vuonna 2012 käynnistetty Lumo-sponsorointi- ja stipendiohjelma on osa Kojamon vastuullisuusohjelmaa ja kiinnittyy myös näkyväksi osaksi Lumo-brändiä.

Lue lisää

Hyvin hoidettu tase suojaa meitä markkinoiden muutoksilta

Vahva, hyvin hoidettu tase on olennainen osa strategiamme toteutusta. Se on suojannut meitä myös vuoden aikana ilmenneiden rahoitusmarkkinoiden epävarmuuksia vastaan. Olemme tehneet johdonmukaista ja pitkäjänteistä työtä taseemme hoidossa, mikä näkyy toimintaedellytyksiemme varmistamisessa myös epävarmassa markkinatilanteessa.

Lue lisää

Puotilan ostoskeskus purettiin ja kierrätettiin

Tammikuussa 2022 aloitettu Puotilan vanhan ostoskeskuksen purkaminen oli Kojamon ensimmäinen Green Deal -periaatteiden mukainen purku, ja se toteutettiin kiertotalouspainotteisesti. Suurin osa kiinteistön jätteestä kierrätettiin ja kaikki mahdollinen irtaimisto kerättiin hyötykäyttöön.

Lue lisää

Saanasta tuli lumolainen: ”Uskon, että viihdyn tässä todella pitkään, kenties vaikka koko elämäni”

Asumisen kolme ajankohtaista trendiä – arjen helppous, yhteisöllisyys ja vastuullisuus – vaikuttavat vuokra-asumisen suosioon. Vuokralla asuminen ei ole enää pakko tai välivaihe matkalla kohti omistusasumista, vaan tietoinen elämäntapavalinta.

Lue lisää

Lataa vuosikertomustiedostot

Lataa tästä vuosikertomustiedostot pdf-muodossa (4 kpl, .zip-paketti)