Takaisin arkistosivulle
2.3.2023 | Parempaa kaupunkiasumista

Hyvin hoidettu tase suojaa meitä markkinoiden muutoksilta

Vahva, hyvin hoidettu tase on olennainen osa strategiamme toteutusta. Se on suojannut meitä myös vuoden aikana ilmenneiden rahoitusmarkkinoiden epävarmuuksia vastaan. Olemme tehneet johdonmukaista ja pitkäjänteistä työtä taseemme hoidossa, mikä näkyy toimintaedellytyksiemme varmistamisessa myös epävarmassa markkinatilanteessa.

Lainojemme keskikustannukset ovat pysyneet vakaina, sillä olemme suojanneet suurimman osan rahoituksestamme kiinteäkorkoiseksi. Lainasalkun suojausaste vuoden lopussa oli 84 prosenttia ja keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 3,2 vuotta. Tästä syystä korkokustannuksemme eivät ole nousseet samaa tahtia markkinoilla nähdyn korkojen nousun kanssa. Lainojen keskikorko vuonna 2022 oli 1,9 prosenttia ja edellisvuonna 1,8 prosenttia sisältäen korkojohdannaiset.

Monipuolinen rahoitusrakenne tukee osaltaan riskienhallintaamme. Maksuvalmiutemme oli vuoden lopussa hyvä, eikä meillä ei ole lyhyellä tähtäimellä merkittäviä rahoitustarpeita. Rahat ja likvidit rahoitusvarat olivat vuoden lopussa 223 miljoonaa euroa. Lisäksi meillä on 300 miljoonan euron sitovat luottolimiitit ja viiden miljoonan euron ei-sitova luottolimiitti, jotka olivat katsauskauden lopussa käyttämättä.

Laskimme maaliskuussa liikkeeseen 300 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman vihreän joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on 4 vuotta ja sille maksetaan kiinteää 2,0 prosentin vuotuista korkoa. Kyseessä oli toinen tekemämme vihreä joukkovelkakirjalaina.

Meille on tärkeää, että yhtiöllä on pääsy monipuolisiin rahoituslähteisiin. Tästä osoituksena allekirjoitimme OP Yrityspankin kanssa lokakuussa 100 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman lainasopimuksen. Laina on 6 vuoden pituinen ja se vahvistaa maksuvalmiuttamme entisestään.

Joulukuussa allekirjoitimme Danske Bankin kanssa 50 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman luottosopimuksen, jolla jälleenrahoitettiin keväällä 2023 erääntyvä laina. Uuden luottosopimuksen maturiteetti on 3 vuotta kahdella vuoden jatko-optiolla. Molemmat rahoitussopimukset on sidottu Kojamon vastuullisuusohjelman tavoitteisiin ja ne osaltaan korostavat yhtiön sitoutumista vastuullisuus ohjelmaan.