Takaisin arkistosivulle
2.3.2023 | Parempaa kaupunkiasumista

Lumo on läsnä silloin, kun urheilija tarvitsee eniten tukijoita

Yhteistä ja kestävää tulevaisuutta rakennetaan teoilla. Edistämme vastuullisuuttamme yhteiskunnallisena toimijana tukemalla suomalaista huippu-urheilua ja nuorten liikuntaa yksilö- ja joukkuetasolla. Vuonna 2012 käynnistetty Lumo-sponsorointi- ja stipendiohjelma on osa Kojamon vastuullisuusohjelmaa ja kiinnittyy myös näkyväksi osaksi Lumo-brändiä.

Kuvassa Nooralotta Neziri.

Sponsorointitoimiemme tarkoituksena on toimia vaikuttavalla ja vastuullisella tavalla yhteiskunnassa. Pitkäjänteinen sponsorointi vauhdittaa tavoitteellisten urheilijoiden nousua maailman huipulle ja pitää huolta silloin, kun tuen tarve on suurimmillaan. Sponsorointiohjelmassa ohjelman alusta asti mukana olleelle Nooralotta Nezirille sponsorointi takaa mahdollisuuden keskittyä tavoitteelliseen harjoitteluun ja tukee matkalla kohti menestystä.

”Pitkän yhteistyön myötä olen päässyt kokemaan koko Lumo-kaaren. Yhteisiin vuosiin on mahtunut niin loistavia kuin harmituksenkin hetkiä, ja erityisen tärkeänä Lumo-kotien tuki on näyttäytynyt haastavina aikoina. Antoisinta ohjelmassa onkin se, ettei hankalan vuoden jälkeen käännetä selkää vaan tuetaan näiden aikojen läpi”, Neziri sanoo.

Urheilusponsorointi on muuttanut vuosien saatossa muotoaan, ja sponsoroinnilta odotetaankin nyt kumppanuutta ja hyvää huolenpitoa. Pitkäjänteiset, kumppanuuteen nojaavat sponsorointiohjelmat ovat kuitenkin harvassa, eikä sponsorin löytäminen ole huippu-urheilijalle itsestäänselvyys.

”Lumo-kotien kaltaiset sponsorointiohjelmat ovat nykypäivänä harvinaisia. Huippu-urheilu kisamatkoineen, leireineen ja muine välttämättömyyksineen vie valtavasti taloudellisia resursseja. Sponsoroinnin tuoma taloudellinen tuki antaa mahdollisuuden keskittyä tuloksiin ja unelmiin. Lumo oli omalla urallani ensimmäisiä kunnon sponsoreita, ja olen ollut todella onnekas saadessani olla Lumo-tiimissä aivan alusta asti”, Neziri jatkaa.

Lumo-kotien sponsorointi- ja stipendiohjelma on kaukana perinteisestä logo rinnassa -sponsoroinnista. Sponsoroinnin kautta Kojamo toteuttaa vastuutaan yhteisöllisyyttä luovana toimijana, ja ohjelmassa korostuu pyrkimys pitkäjänteiseen ja syvälliseen yhteistyöhön. Vastuullinen toimintatapa, yhteisöllisyyden voimavarojen hyödyntäminen ja kestävän kehityksen periaatteet ovat tärkeä osa sponsorointia. Ne näkyvät esimerkiksi tasa-arvon edistämisenä huippu-urheilussa.

Lumo tukee tasa-arvoisesti kaikkia sponsorointitukea ja stipendin saavia tarjoten turvallisen ja syrjimättömän ympäristön, jossa voi haastaa itsensä huipulle. Sponsoroinnin toimintaperiaatteisiin lukeutuu myös kestävä ja tasapuolinen hallintomalli: urheilijavalinnoista vastaa raati, joka koostuu urheilusta tietävistä ja innostuvista kojamolaisista.

Tutustu Lumo-kotien sponsorointi- ja stipendiohjelmaan sekä vuoden 2023 Lumo-sponsoriurheilijoihin ja -joukkueisiin.

Kojamon vastuullisuuspäällikkö Niina Turri kuvaa sponsorointiohjelmaa lämpimäksi ja perhemäiseksi verkostoksi, joka on läsnä silloin, kun urheilija tarvitsee eniten tukijoita.

”Ohjelmassa meille keskeistä on pitkäjänteisyys, ja pyrimme muodostamaan pitkäaikaisia kumppanuuksia urheilijoiden kanssa. Lumo-sponsorointiin vuodelle 2023 valituista urheilijoista neljä on sellaisia, jotka ovat olleet mukana ohjelmassa jo pidemmän aikaa. Yhtä lailla haluamme myös tunnistaa uusia lahjakkuuksia ja valita uusia urheilijoita yhteistyökumppaneiksi”, Turri kertoo.

Neziri näkee ohjelmassa arvokkaana myös muihin Lumo-tiimiläisiin tutustumisen. Urheilijoita tuetaan vuotuisilla tempauksilla, joissa korostuu taustalla olevan tiimin merkitys. ”Tässä on mukana selkeä tiimi – ihmisiä, jotka toivovat omaa onnistumista”, Neziri toteaa.

Lasten ja nuorten liikkumisen tukeminen on Kojamolle tärkeää. Sponsoroinnin rinnalla Kojamo myöntää Lumo-stipendejä, joiden tavoitteena on kannustaa eteenpäin 12–20-vuotiaita nuoria, jotka ovat sitoutuneita harjoitteluun ja osoittavat halua menestymiseen. Stipendejä voivat hakea lupaavat, useita vuosia seuratasolla urheilleet nuoret, jotka tarvitsevat taloudellista tukea harrastukseensa. Etusijalla stipendin saajiksi ovat asukkaamme. Stipendejä myönnetään sekä joukkue- että yksilölajien harrastajille kaksi kertaa vuodessa.

Stipendeillä on merkittävää yhteiskunnallista arvoa, sillä ne voivat ratkaista sekä liikkumattomuuden että ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemuksen haasteita.

”Perheen tiukka taloudellinen tilanne voi rajata lapsen tai nuoren harrastustoiminnan ulkopuolelle. Stipendeillä voimme auttaa lapsia ja nuoria harrastamaan sekä jatkamaan harrastusta, mikä tuo valtavasti iloa arkeen ja kasvamiseen”, Turri sanoo.