Asuntoinvestoinnit kasvukeskuksiin

Investoimme merkittävästi Lumo-asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta tai ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa. Kaupungistumisen ja kasvukeskuksiin suuntaavan muuttoliikkeen myötä konsernilla on hyvät mahdollisuudet kasvaa Suomen vuokra-asuntomarkkinassa.

Vuoteen 2021 mennessä konserni aikoo rakennuttaa merkittävän määrän lisää vuokra-asuntoja alueille, joissa työvoiman tarve kasvaa. Haluamme helpottaa työn perässä muuttoa kasvukeskuksiin ja siten osaltamme olla mukana nostamassa Suomea uuteen nousuun. Uudet asumisen palvelut ja vuokra-asumisen joustavuus ovat avainasemassa työvoiman liikkuvuuden helpottamisessa.

Kaupungistuminen ja kansainvälistyminen lisäävät kysyntää

Valtakunnallisissa kasvukeskuksissa, ja etenkin pääkaupunkiseudulla, asuntojen kysyntä ylittää selkeästi tarjonnan ja voimakkain kysyntä kohdistuu yksiöihin ja kaksioihin. Asumiselta toivotaan turvallisuutta, joustavuutta ja vaivattomuutta. Erityisesti kaupungistumiskehitys ja työn perässä muutto kasvukeskuksiin lisää vuokra-asuntojen kysyntää. Maahanmuutto ja kansainvälistyminen kasvattavat myös tarvetta vuokra-asunnoille.