Takaisin arkistosivulle
4.10.2021 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje lokakuu 2021

Kojamon sijoittajauutiskirje julkaistaan pääsääntöisesti aina osavuosikatsausten ja niitä seuraavien roadshow-kiertueiden jälkeen ennen hiljaisen jakson alkua. Uutiskirjeen tarkoituksena on käydä läpi sijoittajan kannalta ajankohtaisia asioita ja teemoja, joita Kojamoon sijoituskohteena liittyy. Kirjeessä ei anneta uutta, julkaisematonta tietoa. Uutiskirje on saatavilla Kojamon sijoittajasivuilla ja se on myös mahdollista tilata omaan sähköpostiin.

Q2/2021

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2021 julkistettiin 19.8.2021.

COVID-19-pandemialla ei ollut merkittävää vaikutusta Kojamon tulokseen, taseeseen tai rahavirtoihin katsauskauden aikana.

Osavuosikatsaus, webcast-tallenne puolivuosikatsauksen tiedotustilaisuudesta sekä siitä tehty transkripti ovat saatavissa Kojamon sijoittajasivuilla.

Roadshowt ja sijoittajatapaamiset

Olemme tavanneet sijoittajia elo–syyskuussa virtuaalisten roadshow-kiertueiden ja puheluiden avulla. Keskusteluissa olemme käyneet läpi muun muassa sijoituskiinteistöjemme positiivista käyvän arvon muutosta, jonka keskeinen tekijä oli tuottovaatimusten lasku. On hyvä muistaa, että arvostamme sijoituskiinteistömme käypään arvoon joka vuosineljännes, ja myös ulkopuolinen arvioitsija antaa lausunnon arvoista. Viime vuonna COVID-19-pandemiaan liittyvät rajoitukset rajoittivat portfoliokauppojen tekoa markkinoilla, vaikka kiinnostus Suomen asuinkiinteistömarkkinoita kohtaan on ollut korkealla tasolla. Tästä syystä vertailukelpoista hintatietoa oli saatavilla rajoitetusti tuottovaatimustasojen arviointia varten. Kuluvan vuoden aikana transaktiomarkkina on kuitenkin päässyt elpymään ja tuottovaatimusten arviointia varten on kertynyt riittävästi tietoa.  

Koronarajoitusten poistumisesta ja muuttoliikkeen elpymisestä olemme käyneet myös paljon keskustelua. Kuten puolivuosikatsauksen yhteydessä kerroimme, viranomaiskommenttien mukaan koronarokotusten hyvästä etenemisestä huolimatta koronarajoitteiden poistaminen saattaa edellyttää aiemmin ennakoitua korkeampaa rokotuskattavuutta, mikä voi viivästyttää rajoitusten poistamista. Olemme kuitenkin nähneet positiivisia merkkejä muuttoliikkeen elpymisestä ja heinäkuussa solmimme edellisvuotta ja vuotta 2019 enemmän uusia vuokrasopimuksia. Myös esimerkiksi palveluala on osoittanut elpymistä, mistä indikoi alalla havaittu työvoimapula. On kuitenkin hyvä huomioida, että muuttoliike näyttää lähteneen elpymään hitaammin Helsingin seudulla kuin muissa suurissa kaupungeissa.

Meiltä on kysytty myös NPS:n eli nettosuositteluindeksin laskemisesta. NPS lasketaan kysymällä asiakkailtamme asiakassuhteen eri vaiheissa heidän valmiuttaan suositella yhtiötä asteikolla 1–10. Arvosanojen 9 ja 10 osuudesta vastauksissa vähennetään arvosanojen 1–6 osuudet. Näin ollen NPS-luku voi vaihdella välillä -100 ja 100. Nettosuositteluindeksi on vuoden ensimmäisellä puoliskolla ollut aikaisempaa matalammalla tasolla, vaikka asiakastyytyväisyyttä mittaavien muiden mittareiden osalta tulokset ovat parantuneet. Kyseessä näyttää olevan kansainvälinen ja toimialarajoja ylittävä ilmiö, sillä NPS-suositteluhalukkuus vaikuttaa korona-aikana laskeneen monella eri toimialalla ja eri maissa. Jatkamme pitkäjänteistä työtämme parhaan asiakaskokemuksen luomiseksi.

Muuta ajankohtaista

Julkistimme syyskuun alussa Kojamon nimitystoimikunnan kokoonpanon. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on vuosittain niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin kunkin syyskuun 1. työpäivänä.

Vastaanotimme syyskuussa liputusilmoituksen Norges Bankilta omistuksen nousemisesta yli 5 prosentin rajan.

Tiedotimme heinäkuussa sopineemme yhteensä 593 uuden asunnon rakentamisesta pääkaupunkiseudulle nykyisten yhteistyösopimusten puitteissa. Helsingin Pasilaan valmistuu 129 asuntoa, Kannelmäkeen 27 ja Malmille 86 asuntoa, Vantaan Veromieheen 65 asuntoa ja Tikkurilaan 126 asuntoa sekä Espoon Jousenpuistoon 80 asuntoa ja Olariin 80 asuntoa.

Tulevat tapahtumat

Kojamon hiljainen jakso alkaa tiistaina 5.10.2021, ja osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021 julkaistaan 4.11.2021.  Tulevista tapahtumista ja roadshowsta lisätietoa saatavilla Kojamon sijoittajakalenterista.

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, maija.hongas@kojamo.fi, puh. +358 20 508 3004

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/.

Lue lisää

28.6.2024 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje kesäkuu 2024

5.4.2024 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje huhtikuu 2024

12.1.2024 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje tammikuu 2024

29.9.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje syyskuu 2023

30.6.2023 | Sijoittajauutiskirjeet

Sijoittajauutiskirje kesäkuu 2023