Takaisin arkistosivulle
2.3.2022 | Parempaa kaupunkiasumista

Vastuullinen toiminta kuuluu jokaiselle kojamolaiselle

Vastuullisena yrityskansalaisena vastuullisuus näkyy arjessamme monella tapaa. Vuonna 2021 järjestimme henkilöstölle liiketoimintaperiaatteiden koulutusta ja käynnistimme organisaation tietosuojan toimintamalleja ja -kulttuuria vakiinnuttavan projektin.

Meillä on nollatoleranssi väärinkäytöksille, harmaalle taloudelle ja tietosuojarikkomuksille. Kuvassa Kojamon tietosuojavastaava Pia Pynnä.

Kojamon liiketoiminnalla on sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan, ja vastuullisuus on vahvasti osa jokaisen kojamolaisen työtä. Meille vastuullinen yrityskansalaisuus merkitsee ennen kaikkea liiketoimintaperiaatteista huolehtimista ja niiden tarkkaa noudattamista sekä samojen toimintaperiaatteiden edellyttämistä kaikilta toimittajiltamme. Vastuullisuus näkyy monella tapaa arjessamme: raportoimme läpinäkyvästi verojalanjälkemme, pidämme huolta tietosuojasta ja turvallisesta työkulttuurista, hyödynnämme anonyymiä rekrytointia ja käytössämme on myös Whistleblowing-ilmiantokanava, jossa huomaamistaan epäkohdista voi raportoida joko omalla nimellään tai täysin anonyymisti. Organisaatiossamme on nollatoleranssi niin väärinkäytöksille, harmaalle taloudelle kuin tietosuojarikkomuksillekin.

Päivitimme liiketoimintaperiaatteemme toissa vuonna. Meille on ehdottoman tärkeää, että jokainen kojamolainen ymmärtää ja sisäistää ne tavat, arvot ja periaatteet, joilla haluamme toimia. Järjestimme siksi vuonna 2021 koko henkilöstöllemme päivitettyjen liiketoimintaperiaatteiden koulutuksen. Jokainen työntekijämme suoritti aiheesta videomuotoisen koulutuksen, jonka lisäksi liitimme koulutuksen osaksi uusien työntekijöidemme perehdytysohjelmaa.

Vuoden aikana ajankohtaiseksi tuli myös hankintaohjeistuksemme päivittäminen, koska halusimme korostaa entisestään ohjeistuksen vastuullisuusnäkökulmia.

”Terävöitimme muun muassa hankintojemme organisointia, valvontaa ja prosessia sekä täsmensimme, mitä edellytämme laadukkaalta hankinnalta ja sen lopputulokselta. Ymmärrämme oman korostuneen vastuumme myös henkilötietoja sisältävän tiedon käsittelyssä. Tietosuoja on aina ollut Kojamolle tärkeä asia, ja kuluneena vuonna keskityimme erityisesti sisäisten prosessiemme kehittämiseen”, Kojamon General Counsel Markus Kouhi kertoo.

Käynnistimme vuoden 2021 aikana projektin tietosuojan toimintamallien ja -kulttuurin vakiinnuttamisesta organisaatiossamme. Tietosuoja-ajattelua onkin kylvetty osaksi Kojamon yrityskulttuuria innovatiivisin keinoin.

”Tietosuoja mielletään monesti hankalaksi asiaksi, ja siksi olemme tietoisesti pyrkineet tekemään siitä mukavaa ja ymmärrettävää, esimerkiksi eri työtehtäviä tekeville on laadittu omat käytännönläheiset verkkokoulutukset ja ohjeistukset. Perinteisempien verkkokoulutusten ja infohetkien rinnalle olemme vuoden 2021 aikana luoneet myös uudenlaisia huomiokeinoja, kuten Tietosuojatorstai-konseptin. Kanssani voi tulla juttelemaan mistä tahansa pohtimastaan tietosuoja-asiasta ja osallistuneiden kesken arvotaan viikoittain pieniä yllätyksiä. Lisäksi olemme yhdessä Kojamon viestintätitiimin kanssa ideoineet niin video- kuin podcast-sisältöjä, joilla teemme tietosuoja-asioista helposti lähestyttäviä”, Kojamon tietosuojavastaava Pia Pynnä sanoo.

Lue lisää

2.3.2023 | Parempaa kaupunkiasumista

Lumo on läsnä silloin, kun urheilija tarvitsee eniten tukijoita

2.3.2023 | Parempaa kaupunkiasumista

Puotilan ostoskeskus purettiin ja kierrätettiin

2.3.2023 | Parempaa kaupunkiasumista

Sisäinen rekrytointi tuottaa upeita urapolkuja

2.3.2023 | Parempaa kaupunkiasumista

Hyvin hoidettu tase suojaa meitä markkinoiden muutoksilta

2.3.2022 | Parempaa kaupunkiasumista

Vastuullinen toiminta kuuluu jokaiselle kojamolaiselle