Takaisin arkistosivulle
4.3.2021 | Parempaa kaupunkiasumista

Tukea oppimiseen ajasta ja paikasta riippumatta

Yksi tärkeimmistä henkilöstöön liittyvistä tavoitteistamme vuoden aikana oli digitaalisen oppimisympäristön käyttöönotto. Ajoitus uudistukselle ei olisi voinut olla parempi: syksyllä käyttöön otettu Virta-oppimisympäristö muodostui tärkeäksi työkaluksi, kun Kojamolla tehtiin pääosin etätöitä COVID-19-pandemian vuoksi.

”Verkkokoulutusten avulla tarjoamme mahdollisuuden laadukkaaseen ja joustavaan oppimiseen ajasta ja paikasta riippumatta. Etätyöaikana ratkaisun hyödyt korostuvat entisestään: pystymme tarjoamaan yhteistä koulutusta rippumatta siitä, tapahtuuko työskentely toimistolla vai kotikonttorilla. On ollut hienoa, että myös etätyössä aloittaneet uudet kojamolaiset ovat päässeet heti töiden aluksi tutustumaan monipuolisiin ja tasalaatuisiin perehdytyskoulutuksiin”, kertoo HR-asiantuntija Kati Tikkamäki.

“Verkkokoulutusten avulla tarjoamme mahdollisuuden laadukkaaseen ja joustavaan oppimiseen ajasta ja paikasta riippumatta.”

Uudet työkalut tuovat entistä enemmän oppimisen mahdollisuuksia kaikkien ulottuville. Samalla kun mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen kasvavat, perinteisen koulutuksen luonne muuttuu. ”Oppimistilaisuuksiin tarttuminen edellyttää omaa aktiivisuutta, jota meiltä kojamolaisilta löytyy rutkasti. Täytyy muistaa, että oppimista tapahtuu työssä jatkuvasti, ja koulutukset ovat siinä vain yksi tärkeä elementti”, Tikkamäki täydentää.

Kati Tikkamäki, HR-asiantuntija ja Jenni Marko, henkilöstöpäällikkö

Vaikka digitaalinen ympäristö mahdollistaa entistä paremmin itsenäisen oppimisen, on koulutustarjontaa suunniteltu tiiviissä yhteistyössä. Alkuvaiheessa koulutustarjonta on keskittynyt perehdytys-, myynti- ja vastuullisuuskoulutuksiin, ja se laajentuu jatkuvasti.

”Oma oppimisympäristö mahdollistaa hyvinkin ketterän ja meidän tarpeisiimme kohdennetun sisällöntuotannon. Toivomme, että mahdollisimman moni kojamolainen voisi osallistua koulutusten suunnitteluun ja sitä kautta jakaa ammattitaitoaan muille”, sanoo henkilöstöpäällikkö Jenni Marko. ”Hyödynnämme monenlaisia interaktiivisia harjoituksia ja tehtäviä, jotka auttavat tiedon soveltamisessa. Voimme pelillistää oppimista ja tarjota koulutuspolkuja eri aihealueista. Olemme tyytyväisiä siihen, että henkilöstömme on kokenut koulutussisällöt mielenkiintoisiksi”, Tikkamäki lisää.

Digitalisaatio pysyy jatkossakin jokaisen kojamolaisen tärkeänä oppimisen teemana. Tulevina vuosina keskitymme erityisesti yhteisten työtapojen uudistamiseen, sisäisen viestinnän työkalujen kehittämiseen ja kompetenssien vahvistamiseen digitaalisen tiekarttamme johdattamana. Näin varmistamme strategian kannalta olennaisen osaamisen. ”Vahvan perusosaamisen lisäksi tarvitsemme edelleen uudenlaisia ketteriä ja monimuotoisia oppimisen rakenteita ja työkaluja, rohkeaa vuorovaikutusta läpi organisaatiorajojen sekä kulttuuria, joka ruokkii kollektiivista yhdessä oppimista”, Marko sanoo.