Vuosikertomus 2019

Vuosikertomuksestamme löydät olennaisimmat tiedot liiketoiminnastamme, toimintaympäristöstämme ja strategiamme etenemisestä. Kerromme myös yrityskulttuuristamme ja raportoimme vastuullisuuteen liittyvästä työstämme entistä kattavammin.

Suomi kasvaa kaupungeista

Kaupungistuminen on yksi merkittävimmistä Kojamon liiketoimintaan vaikuttavista megatrendeistä,
joka kasvattaa vuokra-asumisen kysyntää ja suosiota. Muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin ja pienemmistä kaupungeista suurempiin on jatkunut Suomessa vuosikymmenten ajan. Jotta kaupunkilaisille riittäisi asuntoja, Kojamo tarjoaa vuokralle yhteensä noin 35 000 Lumo-kotia Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa.

Jatkamme toimivan strategiamme toteutusta

Olemme vuoden 2019 aikana edistyneet strategiamme toteutuksessa suunnitellusti ja onnistuneet luomaan kannattavaa kasvua. Keskeiset taloudelliset tunnuslukumme kehittyivät positiivisesti. Kilpaillusta investointimarkkinasta huolimatta olemme onnistuneet erityisesti monikanavaisessa kasvussa. Asuntokantamme on kasvanut suunnitellusti, ja olemme entistä vahvemmin läsnä strategiamme mukaisella seitsemällä kasvukeskusalueellamme.

Jani Nieminen
Toimitusjohtaja

Vuoden 2019 avainluvut

Liikevaihto

375,3 M€

2018: 358,8 M€, +4,6 %

Nettovuokratuotto

247,3 M€

2018: 234,0 M€, +5,7 %

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO)

140,7 M€

2018: 116,4 M€, +20,9 %

Kiinteistöjen käypä arvo

6,3 Mrd €

2018: 5,1 Mrd €, +22,9 %

Bruttoinvestoinnit

259,9 M€

2018: 365,2 M€, -28,8 %

Voitto ennen veroja

1 031,3 M€

2018: 277,3 M€, +271,9 %

Onnistunut vuosi 2019

Kojamon vuosi 2019 oli erittäin hyvä ja etenimme vahvasti kaikilla strategiamme osa-alueilla. Jatkoimme kannattavaa kasvua ja onnistuimme kasvattamaan taloudellista vuokrausastetta sekä allekirjoittamaan merkittäviä yhteistyösopimuksia investoinneista. Liiketoimintaamme tukee kaupungistumisen trendi, joka luo uusille asunnoille kysyntää ja meille pohjaa kannattavalle kasvulle.

Vuoden aikana panostimme digitalisaatioon ja asiakaskokemukseen muun muassa tarjoamalla asiakkaillemme My Lumo -mobiilisovelluksen, jonka otti käyttöön yli puolet asiakkaistamme. Lisäksi jatkoimme yrityskulttuurin kehittämistä ja laajensimme yritysvastuuraportointiamme.

Suomessa kaupungistuminen on vasta alussa

Toimitusjohtajamme Jani Nieminen ja aluetutkija sekä MDI:n johtava asiantuntija Timo Aro keskustelevat kaupungistumisen ajureista. Kaupunkikehityksessä on heidän mukaansa jatkossa olennaista huomioida data ja asiakaslähtöisyys.

Vastuullisuus on DNA:ssamme

Vastuullisuuden merkitys sidosryhmillemme kasvaa jatkuvasti, mikä vaikuttaa toimintaamme suoraan esimerkiksi asumisvalintojen ja rakentamisen ympäristösääntelyn kautta. Olemme viime vuosina panostaneet merkittävästi vastuullisiin ja innovatiivisiin ratkaisuihin.

Vuonna 2019 uudistimme vastuullisuusraportointiamme, koska haluamme kertoa vastuullisuustyömme tuloksista sidosryhmillemme entistäkin läpinäkyvämmin. Sovellamme vuoden 2019 raportissamme ensimmäistä kertaa Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiviitekehystä sekä EPRA:n (European Public Real Estate Association) vastuullisuusraportoinnin parhaita käytäntöjä koskevia suosituksia.

Lataa vuosikertomus pdf-muodossa