Takaisin arkistosivulle
10.8.2016 | Uutiset

Lumo kehittää senioripalveluita: asukkaat kaipaavat apua asiointiin ja seuraa yksinäisyyteen

Lumo selvitti senioripalveluiden tarvetta kesän aikana. Kaksi sosiaali- ja vanhustyön opiskelijaa olivat yhteydessä yli 70-vuotiaisiin helsinkiläisiin Lumo-kotien asukkaisiin ja tapasivat heitä heidän kotonaan. Asukkailta kysyttiin, millaista apua he tarvitsevat elämän arjessa, jotta asuminen kotona onnistuisi mahdollisimman pitkään. Tapaamisia pidettiin tervetulleena merkkinä vuokranantajan kyvystä kuunnella ja välittää. Asukkailta tuli paljon ideoita siitä, millaisia palveluita kotona asumisen tukemiseksi voisi kehittää. Ideat liittyivät yleisimmin kodin puhtaanapitoon, asioinnin helpottamiseen, yksinäisyyden lievittämiseen ja yhteisöllisyyden kehittämiseen.

Seniorityöntekijät

Pilotti tavoitti satunnaisotannalla yli puolet Helsingin yli 70-vuotiaista Lumo-asukkaista. Projektityöntekijät vierailivat 102 asukkaan kodissa ja 97 asukkaan kanssa keskusteltiin puhelimitse. Osallistujista 66 % oli yksin asuvia naisia, 10 % yksin asuvia miehiä ja kahden henkilön talouksia oli 24 %. Asuminen koettiin pääsääntöisesti turvalliseksi ja VVO-konserniin oltiin vuokranantajana tyytyväisiä.

− Projekti sai hyvän vastaanoton. Asukkaiden mielestä oli hienoa, että heidän tarpeitaan ajatellaan ja mielipiteitä kuunnellaan. Seniorit olivat ilahtuneita yhteydenotoista ja käydyistä keskusteluista, kertoo VVO-konsernin asiakkuuspäällikkö Pekka Kivistö.

Eniten apua tarvittiin siivouksessa, ikkunoiden pesussa ja kaupassa asioinnissa. Näitä palvelutarpeita selvitetään nyt tarkemmin ja senioriasukkaiden Lumo-palveluita kehitetään edelleen syksyn 2016 aikana.

VVO-konserniin kuuluva asumisen brändi Lumo kehittää palveluita joukkoistamalla ja asiakkaitaan kuunnellen. Tällaisia palveluita ovat mm. yhteiskäyttöauto ja keväällä julkistettu asumisen konsepti Lumo Kompakti.

Lisätietoja:

Asiakkuuspäällikkö Pekka Kivistö, VVO-yhtymä Oyj, etunimi.sukunimi@vvo.fi,
p.0205083711

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.