Takaisin arkistosivulle
24.8.2017 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj: Kojamon puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017

24.08.2017
TALOUS
Pörssitiedotteet

KOJAMO OYJ
Puolivuosikatsaus
24.8.2017 klo 18.10

Kojamon puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017

Yhteenveto tammi-kesäkuusta 2017

 • Liikevaihto oli 167,2 (182,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotosta. Liikevaihdon lasku johtui vuonna 2016 ja alkuvuonna 2017 toteutetuista vuokra-asuntojen myynneistä.
 • Tulos ennen veroja oli 136,8 (105,3) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 67,5 (56,2) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta ja sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 1,3 (-26,9) miljoonaa euroa. Tuloksen paraneminen johtui keskeisiltä osin vertailukautta suuremmasta käyvän arvon muutoksesta, paremmasta sijoituskiinteistöjen myyntituloksesta ja alhaisemmista rahoituskuluista.
 • Nettovuokratuotto oli 106,0 (116,5) miljoonaa euroa, joka on 63,4 (63,9) prosenttia liikevaihdosta. Nettovuokratuoton lasku johtui vuonna 2016 ja alkuvuonna 2017 toteutetuista vuokra-asuntojen myynneistä.
 • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli katsauskaudella 96,6 (96,9) prosenttia.
 • Bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 129,4 (89,9) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 77,4 (49,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 4,4 (3,6) miljardia euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,6 (7,1) prosenttia.
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 835 (1 303) Lumo-asuntoa.
 • Kojamon omistuksessa oli 33 877 (32 736) vuokra-asuntoa 30.6.2017.

Yhteenveto huhti-kesäkuusta 2017

 • Liikevaihto oli 83,6 (86,4) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui vuokra-asuntojen myynneistä.
 • Tulos ennen veroja oli 78,5 (51,0) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 44,0 (42,1) miljoonan euron nettovoitto käypään arvoon arvostamisesta.
 • Nettovuokratuotto oli 53,4 (55,8) miljoonaa euroa, joka on 63,8 (64,5) prosenttia liikevaihdosta. Nettovuokratuottoa laskivat vuokra-asuntojen myynnit.
 • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli kaudella 96,4 (97,0) prosenttia.
 • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 64,4 (46,2) miljoonaa euroa.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu.
Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Jani Nieminen: Kojamo monipuolisti rahoitustaan ja jatkaa strategian mukaista kasvua

Strategisten tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi monipuolistimme rahoitustamme. Julkinen luottoluokitus ja Irlannin pörssiin listattu Eurobond tukevat yhtiön tavoitetta investoida Lumo-koteihin kaupungistuvassa Suomessa.

Olemme erityisen tyytyväisiä siitä, että pystyimme hankkimaan kansainvälistä rahoitusta hyvinvoinnin lisäämiseksi Suomessa. Moody’s Investor Service myönsi 30.5.2017 Kojamo Oyj:lle pitkäaikaisen luottoluokituksen Baa2 vakain näkymin. Tämän jälkeen yhtiö laski liikkeeseen 500 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, joka otettiin Irlannin pörssin viralliselle listalle ja kaupankäynnin kohteeksi. Kojamon ensimmäinen Eurobond tarjottiin laajalle joukolle eurooppalaisia sijoittajia ja se ylimerkittiin muutamassa tunnissa.

Investoimme vuokra-asuntoihin helpottaaksemme muun muassa työn perässä muuttoa kaupungistuvassa Suomessa. Kojamolla on tällä hetkellä rakenteilla 1 835 Lumo-asuntoa. Toimintamme painopiste on seitsemällä suurimmalla kaupunkiseudulla ja vastaamme erityisesti Helsingin seudun vuokra-asuntokysyntään. Kojamon osuus koko vuokra-asuntomarkkinasta on noin neljä prosenttia.

Kehitämme toimintaamme voimakkaasti. Panostamme yhä vahvemmin digitaalisiin palveluihin, asiakaskokemukseen ja yrityskulttuuriin. Digitaalisista palveluistamme hyvä esimerkki on Lumo-verkkokauppa, jonka kautta kuukausittaisten asuntovuokrausten määrä on yli 300. Yhtiömme tavoitteena on olla erinomaisesta asiakaskokemuksesta tunnettu ja hyvää taloudellista tulosta tekevä asuntosijoitusyhtiö.

Haluamme tarjota erinomaista asiakaskokemusta joka päivä. Asiakaskokemus rakentuu tavastamme toimia, ammattitaidostamme, asenteestamme asiakkaidemme palvelemiseen ja halustamme ratkaista asiakkaan ongelmat kerralla kuntoon.

Tunnusluvut

4-6/2017 4-6/2016 1-6/2017 1-6/2016 2016
Liikevaihto, M € 83,6 86,4 167,2 182,3 351,5
Nettovuokratuotto, M € 53,4 55,8 106,0 116,5 222,0
% liikevaihdosta 63,8 64,5 63,4 63,9 63,2
Tulos ennen veroja, M € 78,5 51,0 136,8 105,3 289,7
Operatiivinen tulos, M € 25,9 31,3 52,6 65,4 116,9
Sijoituskiinteistöt, M € 1) 4 423,0 3 607,8 4 298,9
Taloudellinen vuokrausaste, % 96,4 97,0 96,6 96,9 97,4
Korollinen vieraspääoma, M € 2) 2 460,0 1 713,4 2 122,8
Oman pääoman tuotto-% (ROE) 11,5 9,8 12,9
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 7,6 7,1 8,8
Omavaraisuusaste, % 38,8 43,6 40,7
Loan to Value, % 2) 3) 46,6 38,9 47,1
Osakekohtainen tulos, € 8,40 5,58 14,73 11,53 31,38
Osakekohtainen oma pääoma, € 260,82 238,10 251,20
Bruttoinvestoinnit, M € 64,4 46,2 129,4 89,9 696,0
Henkilöstö kauden lopussa 333 321 286
1) Sisältää myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä
2) Ei sisällä myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä
3) Laskentakaavaa muutettu 2017 ja vertailutiedot muutettu vastaamaan nykyistä laskentatapaa

Kojamon näkymät

Kojamo arvioi nettovuokratuottojen vuonna 2017 olevan 208-220 miljoonaa euroa. Investoinnit uudistuotantoon ja asuntokannan ostojen ennakoidaan ylittävän 300 miljoonaa euroa. Kojamo arvioi operatiivisen tuloksen vuonna 2017 olevan 96-107 miljoonaa euroa. Näkymissä on otettu huomioon vuoden 2016 aikana toteutuneiden merkittävien asuntomyyntien ja vuodelle 2017 suunniteltujen asuntojen myyntien ja ostojen vaikutukset, arvio vuokrausasteesta sekä rakenteilla olevien asuntojen määrä.


Lisätiedot:

Jani Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 020 508 3201
Erik Hjelt, talousjohtaja, puh. 020 508 3225

Kojamo Oyj keskittyy asuntosijoittamiseen Suomessa ja uudistaa vuokra-asumista tehden siitä entistä haluttavampaa. Yhtiö kehittää Lumo-koteja ja -palveluita, jotka edistävät työperäistä muuttoa kaupungistuvassa Suomessa, lisäävät hyvinvointia ja säästävät ympäristöä. Viiden vuoden aikana konserni on investoinut kaupalliseen vuokra-asumiseen lähes 1,5 miljardia euroa.

www.kojamo.fi

Puolivuosikatsaus 1.1 – 30.6.2017

Puolivuosikatsaus esitysaineisto 1.1. – 30.6.2017