Takaisin arkistosivulle
12.5.2011 | Uutiset

VVO:n tavoitteita tulevaan hallitusohjelmaan

Suomen suurin yksityinen vuokra-asuntoyhtiö VVO haluaa kiinnittää asuntopolitiikassa huomion kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjoamiseen. Asukkaiden maksukyvylle sopivista asunnoista on jatkuva pula kasvukeskuksissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Asian hoitaminen on tärkeää niin asunnontarvitsijoiden kannalta kuin myös elinkeinopoliittisista syistä. Työpaikat keskittyvät jatkossa yhä enemmän pääkaupunkiseudulle, jossa muuttajien asumismahdollisuuksia pitää parantaa. Työvoimapula on todellinen uhka koko kansantalouden suotuisan kehityksen kannalta. Pelkillä asumistukien korotuksilla asunto-ongelmaa ei ratkaista, koska kasvaneet tuet siirtyvät kohoaviin vuokriin.

Vuoden 2010 aikana VVO:lle tuli uusia asuntohakemuksia noin 50 000 kappaletta. Asunto kyettiin tarjoamaan alle 8 000 asunnontarvitsijalle. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen hakijamäärät kasvavat edelleen ja samalla kasvaa kuilu vuokra-asunnon hakijoiden maksukyvyn ja todellisten asumiskulujen välillä. Asumiskustannukset, liiketaloudellinen kannattavuus ja asunnon tarvitsijoiden maksukyky eivät kohtaa. Tonttikustannukset, rakentamiskustannukset sekä kaava- ja rakentamismääräykset nostavat kustannuksia. Yhä kalliimpia asuntoja rakennetaan aina pienituloisemmille. Voidaan sanoa perustellusti, että köyhyys johtuu kalliista asumisesta.

Vuokra-asuntotuotanto romahtaa ilman tukitoimia

VVO:lla on noin 40 000 vuokra-asuntoa 45 paikkakunnalla. Keskimäärin omaan omistukseen on rakennutettu viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 400 asuntoa vuodessa.

Vuosien 2010 ja 2011 vaihteessa rakenteilla oli noin 1 400 vuokra-asuntoa, joka on ennätysmäärä VVO:n historiassa. Näistä noin 1 000 asuntoa on valtion pitkällä korkotuella rahoitettuja ja 400 vapaarahoitteisia. Merkittävän asuntojen aloitusmäärän mahdollisti vallitseva matala korkotaso ja vuoden 2009 alun rahoituskriisin seurauksena tapahtunut rakennuskustannusten nopea, mutta vain hetkellinen aleneminen sekä oikeaan osuneet valtion tukitoimet. Vuoden 2011 aikana tilanne on palautunut rahoituskriisiä edeltäneelle tasolle ja vuokra-asuntoaloitukset romahtavat ilman erityistoimia.

Asuntopoliittiset tavoitteet tulevalle vaalikaudelle

Vuokra-asuntotilanteen helpottamiseksi VVO ehdottaa tulevalle hallitukselle kuusikohtaista toimenpidelistaa:

  1. korkotukilainaehtojen parantaminen
  2. yleishyödyllisyyslainsäädännön kehittäminen
  3. rakennuskustannusten alentaminen
  4. korjaustoiminnan tason turvaaminen
  5. asumistukilainsäädännön kehittäminen
  6. 20 vuoden korkotukimallin käyttöönotto.

Lisätietoja:
Urpo Piilo
toimitusjohtaja, VVO-yhtymä Oyj
puh. 020 508 3301

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.