Takaisin arkistosivulle
20.12.2010 | Uutiset

VVO:lla rakenteilla ennätys­määrä vuokra-asuntoja

VVO:lla on tällä hetkellä rakenteilla omaan omistukseen jääviä vuokra-asuntoja hieman yli 1 400. Se on VVO:n oma ”kenttäennätys” koko sen 41-vuotisen historian toiminta-aikana. Asunnoista 450 on ”välimalliasuntoja”, 150 vapaarahoitteisia ja loput 800 ovat ns. pitkää korkotukea. Alueellisesti asunnot jakaantuvat siten, että pääkaupunkiseudulla niistä on noin 1 300 ja yhteensä reilut sata on rakenteilla Kuopiossa ja Tampereella. Kohteiden hankinta-arvo on noin 200 miljoonaa euroa.

Vuoden 2007 alussa asetimme tavoitteeksi nostaa tuotantomäärämme noin 1 000 asuntoon vuodessa. Vaikka olimme hyvin valmiina lähtötelineissä vaativat tonttien hankkiminen, kohteiden suunnittelu, rakennuslupien hankkiminen ja urakkakilpailujen järjestäminen oman aikansa ja tositoimiin päästiin vasta reilun kahden vuoden kuluttua tavoitteen asettamisesta. Välissä ehti tapahtua paljon. Vuoden 2007 jälkeen olemme kokeneet nopean urakkahintojen nousun, rahoituskriisin, omistusasuntojen myynnin pysähtymisen ja urakkahintojen syöksymisen alas sekä lähes yhtä nopean toipumisen rahoituskriisistä ja hintojen nousun takaisin vuoden 2007 tasolle.

Samaan aikaan urakkahintojen nousun kanssa on asuntojen laatutasoa pyritty nostamaan, energiavaatimukset ja muut rakentamismääräykset ovat entisestään kiristyneet ja myös asukkaiden vaatimustaso on kasvanut. Muuttuvissa olosuhteissa asuntovuokraus-liiketoiminnan kannattavana pitäminen on ollut haasteellista. Urakkahintoja ovat lisäksi heilutelleet rakennusliikkeiden tahallinen tai tahaton resurssipula, joka tosin ainakin osittain johtuu määrällisesti merkittävästi kasvaneista omistusasuntojen aloituksista ja samalle ajanjaksolle osuneista ns. välimallin aloituksista. Keskisuuria rakennusliikkeitä ei juuri ole ja ne harvat niin sanotut maakunnalliset rakennusliikkeet eivät ole kovin innokkaita tulemaan pääkaupunkiseudun urakkamarkkinoille. Sopii kysyä toimiiko kilpailu tällä hetkellä niin kuin pitäisi.

VVO on saanut urakkakilpailuissa kaikesta huolimatta riittävästi tarjouksia. Meitä siis pidetään hyvänä tilaajana Tähän uskomme syynä olevan sen, että kohteemme on suunniteltu hyvin, tarjousasiakirjat ovat yksiselitteisiä, hankkeet ovat toteuttamiskelpoisia ja henkilökuntamme on ammattitaitoista ja asiansa osaavaa.

Uskon, että rakentamisen tahti VVO:ssa lähivuosina hieman hiljenee. Yhtiöiden omavaraisuusasteen kohottamisen merkitys korostuu vaikeasti ennustettavilla rahoitusmarkkinoilla ja sen kehittymistä ei voi vaarantaa liian mittavalla investointitoiminnalla. Investoidaan juuri sen verran kuin kokonaisuus huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista ja järkevää. Moni muukin yritys on saanut huomata, että omavaraisuusasteen merkitys rahoituskriisin jälkeen on uutta rahoitusta hankittaessa aikaisempaa selvästi suuremmassa roolissa. Näin on erityisesti kiinteistö- ja asuntosijoittamisen toimialalla, jossa perinteisesti velkavipua on käytetty muita toimialoja enemmän.

Myös mittaviin korjaustarpeisiin on varauduttava mikä syö resursseja uustuotannosta. Olemassa oleva asuntokantamme, noin 40 000 asuntoa vaativat jatkuvaa korjausta ja huolenpitoa. Niiden markkinakelpoisena pitäminen on VVO:n näkökulmasta itse asiassa tärkeämpää kuin uusien asuntojen rakentaminen. Tulisimme hyvin toimeen nykyisilläkin asunnoilla.

Tavoitteenamme on kuitenkin edelleen lisätä asuntokantaamme korkean asuntokysynnän alueilla ja samalla hakea järkevä tasapaino omavaraisuustavoitteen, korjausinvestointien ja uustuotantoinvestointien kesken.
Lisätietoja:
VVO-yhtymä Oyj, kiinteistöjohtaja Eero Saastamoinen, puh. 020 508 3248
Kirjoittaja on VVO:n kiinteistöosaston johtaja ja johtoryhmän jäsen.

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.