Takaisin arkistosivulle
15.11.2010 | Uutiset

VVO-yhtymä Oyj:n osavuosi­katsaus tammi-syyskuu 2010

VVO vastaa vuokra-asuntokysyntään

Käynnissä ennätyksellinen vuokra-asuntojen uustuotanto
  • VVO-konsernin liikevaihto ajalla 1.1.-30.9.2010 oli 246,2 miljoonaa euroa (252,3 miljoonaa euroa syyskuussa 2009) ja liikevoitto 76,9 (73,0) miljoonaa euroa.
  • Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 43,3 (28,4) miljoonaa euroa.
  • Tulosparannus edelliseen vuoteen verrattuna johtuu korkokulujen laskusta sekä rakennuttajayhtiön viime vuotta paremmasta tuloskehityksestä.
  • Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 2 174,3 miljoonaa euroa (2 161,3 miljoonaa euroa syyskuussa 2009).
  • Konsernin oman pääoman tuotto oli 12,1 (8,5) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 5,2 (5,1) prosenttia.
  • Asuntojen taloudellinen käyttöaste oli kaudella keskimäärin 97,9 (98,3) prosenttia. Käyttöaste on pysynyt hyvällä tasolla. Käyttöastetta pudottavat peruskorjausten vuoksi tyhjennetyt talot.
  • Konsernin investoinnit kauden aikana olivat 102,3 (51,0) miljoonaa euroa. Investoinneista 80,1 (35,8) miljoonaa euroa kohdistui uustuotantoon ja 22,2 (15,2) miljoonaa euroa aktivoituihin korjausmenoihin.

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010

Taloudelliset julkaisut löytyvät osoitteesta
https://www.vvo.fi/vvoyrityksena/talous/taloudellisetjulkaisut/.

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.