Takaisin arkistosivulle
11.5.2011 | Uutiset

VVO-yhtymä Oyj:n osavuosi­katsaus tammi-maaliskuu 2011

VVO:n tuloskehitys on hyvä

  • VVO-konsernin liikevaihto 1.1.-31.3.2011 oli 80,6 miljoonaa euroa (83,5 miljoonaa euroa maaliskuussa 2010) ja liikevoitto oli 23,8 (23,5) miljoonaa euroa.
  • Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 13,1 (11,3) miljoonaa euroa.
  • Tulokseen sisältyy nettorahoituskuluja 10,7 (12,2) miljoonaa euroa.
  • Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 2 199,0 miljoonaa euroa (2 160,6 miljoonaa euroa maaliskuussa 2010).
  • Konsernin oman pääoman tuotto oli 9,9 (9,8) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 4,8 (4,8) prosenttia.
  • Asuntojen taloudellinen käyttöaste oli kauden lopussa 98,0 (97,9) prosenttia.
  • Konsernin investoinnit kauden aikana olivat 20,0 (18,9) miljoonaa euroa. Investoinneista 17,0 (16,0) miljoonaa euroa kohdistui uustuotantoon.

Taloudelliset julkaisut löytyvät osoitteesta https://www.vvo.fi/vvoyrityksena/talous/taloudellisetjulkaisut/.

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.