Takaisin arkistosivulle
30.11.2010 | Uutiset

VVO ja Rakennusliike Reponen alle­kirjoittivat urakka­sopimukset 199 vuokra-asunnon rakentamisesta

VVO-yhtymä Oyj ja Rakennusliike Reponen allekirjoittivat 26.11.2010 urakkasopimuksen 199 vuokra-asunnon rakentamisesta. Sopimus koostuu kolmesta kohteesta, joiden urakkasummat ovat yhteensä noin 24 miljoonaa euroa ja kokonaishankinta-arvot noin 35 miljoonaa euroa. Kohteet ovat laadukkaita ja täyttävät vuonna 2012 voimaan asuvat uudet energiamääräykset. Ne tulevat osaltaan tyydyttämään pääkaupunkiseudun lisääntyvää vuokra-asuntojen tarvetta. Saastamoisen mukaan Rakennusliike Reponen on yksi VVO:n hyvistä ja luotettavista urakoitsijakumppaneista.

Hankkeista kaksi rakennetaan Espoon Suurpeltoon Piilipuuntien varrelle. Niissä on yhteensä 127 asuntoa ja ne rakennetaan ns. välimallin asuntoina. Välimallin asunto on nimensä mukaisesti oltava vuokra-asuntona vähintään 10 vuotta, minkä jälkeen ne voidaan omistajan niin halutessa myydä omistusasunnoiksi. Saastamoisen mukaan VVO pitää kohteet lähtökohtaisesti vuokra-asuntoina. Välimalli ei velvoita myymään niitä omistusasunnoiksi ja VVO harkitseekin tilannetta sitten kun kymmenen vuoden määräaika on lähempänä. Ketään ei kuitenkaan sittenkään tultaisi irtisanomaan vaan asumisturva on samanlainen kuin muissakin VVO:n asunnoissa.

Suurpeltoon on vuokra-asuntojen lisäksi ryhdytty nyt rakentamaan myös omistusasuntoja. Vuokra-asunnot, välimallin asunnot, asumisoikeusasunnot ja omistusasunnot takaavat sen, että asukasrakenne Suurpellossa muodostuu monipuoliseksi. Se vahvistaa alueen mainetta monipuolisena ja nykyaikaisena asuntoalueena.

Kolmas urakkasopimusvaiheessa olevista kohteista rakennetaan Vantaalle. Kehäradan varteen ja aivan rakenteilla olevan uuden Leinelän aseman viereen rakennettavat 72 korkotukivuokra-asuntoa tulevat myös hyvään tarpeeseen ja varmistavat osaltaan, että vuonna 2014 valmistuva kehärata saa myös käyttäjiä. Aseman läheisyys vaikuttaa siihen, että VVO:n asunnot ja koko Leinelän alue tulee olemaan kehäradan valmistuttua haluttu asuinpaikka. Vantaa on asuntomäärällä mitattuna VVO:n suurin toimintapaikkakunta ja asuntojen määrässä päästään näiden kohteiden valmistuttua noin kuuteen tuhanteen.

VVO:lla on nyt urakkasopimusvaiheessa olevien kohteiden töiden alettua rakenteilla noin 1 400 asuntoa. Saastamoisen mukaan tämä on VVO:n historian suurin määrä ja saattaa joksikin aikaa myös jäädä sellaiseksi. Ensi vuonna asuntoaloitusten määrä tullee olemaan noin 500 luokkaa.
Lisätietoja:
Eero Saastamoinen, kiinteistöjohtaja, VVO-yhtymä Oyj, puh. 020 508 3248
Hannu Saari, projektipäällikkö, VVO-yhtymä Oyj, puh. 020 508 3792
Juhani Laakso, projektipäällikkö, VVO-yhtymä Oyj, puh. 020 508 3615

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.