Takaisin arkistosivulle
30.8.2010 | Uutiset

Uusi kiinteistönhoidon laadunhallinta­järjestelmä käyttöön

Kiinteistönhoidon laadunhallintajärjestelmän ”Laakin” käyttöönotto käynnistyy koko VVO:n kiinteistökannassa tulevan syksyn ja talven aikana. Pitkäjänteisen työn tavoitteena on saavuttaa parempi asukastyytyväisyys, tehostaa kiinteistöjen ylläpitoa sekä lisätä kiinteistönhoidon arvostusta.

Laaki-järjestelmän jalkauttaminen toteutetaan vaiheittain VVO-kotikeskuksissa, riippuen kiinteistönhoitosopimustilanteesta. Käyttöönottoa edeltää kiinteistönhoitosopimuksien uusiminen ja tarvittavat uudelleenjärjestelyt. Päämääränä on saavuttaa tehokas ja laadukas kiinteistönhoitoratkaisu, jolloin sopimuskohtaiset järkevät aluekokonaisuudet ja toteuttajat ovat merkittävässä asemassa. Tämä on käytännön etu sekä toimijalle että VVO:n organisaatiolle, joka operoi tulevaisuudessa Laakin myötä entistä enemmän kiinteistönhoidon rajapinnassa.

Omilla resursseilla kenttätehtäviin

Kiinteistönhoidon laadunhallinta toteutetaan täysin omalla henkilöstöllä. Tehtävää hoitavat VVO-kotikeskuksien isännöitsijät sekä juuri rekrytoidut kiinteistönhoidon teknisen laadun tarkastajat. VVO:n henkilöstön lisäksi käytännön tarkastustoimintaan osallistuvat kiinteistöjen nimetyt huoltomiehet. Kehityspalavereihin osallistuvat myös VVO:n aluepäälliköt ja kiinteistönhoitoyrityksen esimiehet.

Kiinteistönhoidon teknisen laadun tarkastaja on uusi ammattinimike VVO:n organisaatiossa.
– Tarkastajien työnkuvaa tulee olemaan laadunhallintajärjestelmään liittyvien kiinteistön tekniseen hoitamiseen painottuvien osa-alueiden tarkastaminen sekä taloteknisten järjestelmien säätö- ja dokumentointityöt, kertoo käyttö- ja ylläpitopäällikkö Pasi Kujansuu VVO:n tekniikka- ja hankintayksiköstä.
– Tarkastajat omaavat pitkän kiinteistönhoitoalan työkokemuksen sekä tietotaidon ja hallitsevat näin ollen sekä fyysiset kenttätehtävät, että tarvittavan huoltomiespsykologian, jota kentällä toimiessa erilaisissa tilanteissa tullaan tarvitsemaan, hän jatkaa.

Käytännön kenttätöihin laadunhallintajärjestelmän puitteissa osa isännöitsijöistä pääsee vielä loppuvuoden aikana. Tarkastajat aloittavat myös kenttäharjoittelunsa syksyn aikana ja täyteen vauhtiin päästään heti ensi vuoden alusta.

Tavoitteet elinkaaritalouden parantamisessa

Kiinteistönhoidon laadunhallinnan tavoite on parantaa kiinteistöjen elinkaaritaloutta. Tavoitteen välivaiheita ovat asukastyytyväisyyden parantaminen sekä kiinteistöjen yleisilmeen ja siten asumisviihtyisyyden ja markkinoitavuuden parantaminen. Teknisellä puolella tavoitteena ovat energianhallinnan parantaminen ja taloteknisten laitteiden käyttöiän pidentäminen. Lisäksi oikea-aikaisella kiinteistönhoidolla halutaan vähentää äkillisiä korjaustarpeita.

– Tavoitteisiin pääseminen vaatii pitkän ja määrätietoisen molemminpuolisen sitoutumisen toimintaan, mutta toisaalta laadunhallintajärjestelmän pilotointivaiheessa havaitsimme jo lyhyehkössä ajassakin selvää kehitystä, Kujansuu toteaa.

Laatujärjestelmän piiriin on tarkoitus liittää kaikki VVO:n kiinteistöt ja kiinteistönhoitoyritykset kevääseen mennessä.
Lisätietoja:
käyttö- ja ylläpitopäällikkö Pasi Kujansuu, puh. 020 508 4422

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.