Takaisin arkistosivulle
3.1.2020 | Uutiset

Kojamo on yksi Suomen innostavimmista työpaikoista

Kojamo saavutti upean tuloksen vuoden 2019 henkilöstötutkimuksessaan ja sai Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen jo kolmatta kertaa peräkkäin.

Corporate Spirit palkitsee vuosittain Suomen innostavimmat työpaikat henkilöstötutkimuksessaan parhaiten menestyneiden organisaatioiden joukosta. Kojamo on jälleen yksi Suomen innostavimmista työpaikoista.
 

Korkea vastausprosentti antaa luotettavan tuloksen

Kojamon viimeisin henkilöstötutkimus toteutettiin syksyllä 2019. Henkilöstöstä 82 % vastasi kyselyyn. Korkean vastausprosentin ansiosta tutkimuksen tuloksia voidaan pitää luotettavana.

”Olen erityisen tyytyväinen kojamolaisten osallistumisaktiivisuuteen ja kokonaistuloksen kehitykseen. Suunta on positiivinen kaikissa tutkimuksen indeksiryhmissä”, Kojamon henkilöstöpäällikkö Jenni Marko iloitsee.

Tutkimustulosten mukaan Kojamon arvot ja päämäärät ovat henkilöstöllemme selkeät, ja strategia sekä tulevaisuuden näkymät on viestitty henkilöstölle hyvin. Systemaattisesti tehty strategiatyö ja -viestintä on siis tuottanut tulosta.

”Toimintasuunnitelmat ja tavoitteet sekä tiimi- että yksilötasolla on linkitetty meillä vahvasti yrityksen strategiaan, jolloin suunta on yhteinen ja kunkin rooli tavoitteiden saavuttamiseksi selkeä”, Marko kertoo.

Henkilöstön sitoutuminen yritykseen ja työmotivaatio ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna. Samaan aikaan työn kuormittavuus ja byrokraattisuus ovat laskeneet, ja johtamiskulttuurin koetaan kehittyneen oikeaan suuntaan.

“Yrityskulttuurin kehitystyön yhtenä osa-alueena on ollut tapojen tuuletus eli turhien sääntöjen ja toimintaa jäykistävien rakenteiden purkaminen. Hienoa nähdä, että tässä on onnistuttu!” Marko toteaa.

Tutkimustulosten mukaan yritys luo hyvät edellytykset henkilöstön hyvinvoinnille. Avoimissa palautteissa Kojamon vahvuudeksi nousee erityisesti mahtavat työkaverit ja -yhteisö sekä me-henki.

”Hyvinvoiva henkilöstö on strategian toteuttamisen kannalta tärkeää. Kojamolla tehdään töitä yhdessä yhteisiä tavoitteita kohdin – yrityksen arvojen mukaisesti hinku onnistua -asenteella, mutta aina pieni pilke silmäkulmassa”, Marko toteaa tyytyväisenä.
 

Toimintaa kehitetään aktiivisesti tutkimustulosten valossa

Usko yrityksen toiminnan edelleen kehittämiseen tutkimustulosten pohjalta on vahva. Kojamolaiset luottavat kehitystoimenpiteiden toteutumiseen huomattavasti yli Suomen toimihenkilönormin.

”Esimiehille järjestettiin heti tulosten saavuttua Tuloksista toimintaan -työpaja, jossa sovittiin tärkeimmistä kehitystoimenpiteistä vuodelle 2020. Työpajassa esimiehet saivat myös työkaluja tutkimustulosten läpikäyntiin ja toiminnan kehittämiseen tiimitasolla”, Marko kertoo.
 

Lisätietoja:
Jenni Marko, henkilöstöpäällikkö, puh. +358 20 508 3035, jenni.marko@kojamo.fi

 

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/