Takaisin arkistosivulle
25.3.2010 | Uutiset

VVO:ssa käynnistyy segmentti­raportointi

Pörssiyhtiöt raportoivat taloudelliset lukunsa kansainvälistä tilinpitosäännöstöä noudattaen myös segmenttijaon mukaisesti. VVO:ta tämä velvoite ei koske, mutta kuluvan vuoden ensimmäisestä osavuosikatsauksesta lähtien myös VVO:n talouden luvut raportoidaan kahteen segmenttiin jaettuna.

– Lähtökohtana tällöin on lähinnä selkeyttää yleishyödyllisyyssäännösten vaikutusta konsernin talouteen. Tämä helpottanee eri intressitahojen mahdollisuutta muodostaa kuva konsernin talouden kehittymisestä, toteaa talousjohtaja Raimo Vehkaluoto.

VVO-konserniin kuuluu emoyhtiö, 136 tytäryhtiötä ja 39 osakkuusyhtiötä. Konsernikokonaisuus jakaantuu lisäksi useisiin alakonserneihin. Asuntokannasta osa on yhteiskunnan tukemaa ja osa vapaarahoitteista. Tuettuihin kohteisiin liittyy määräaikaisia kohdekohtaisia käyttö- ja luovutusrajoituksia. Kohdekohtaisten rajoitusten lisäksi vuoden 2000 alussa voimaan tulleet yleishyödyllisyyssäännökset säätelevät yleishyödyllisyysstatuksen omaavien konserniyhtiöiden toimintaa. Yleishyödyllisyyssäädöksistä voitonjakorajoite koskee vain osaa yleishyödyllisistä yhtiöistä.

Tämän kokonaisuuden seurannan selkeyttämiseksi VVO-konsernin muodostamaa taloudellista kokonaisuutta raportoidaan siis jatkossa kahteen segmenttiin jaotellen. Segmenttijaon perusteena on aravalainsäädännön mukainen voitonjakorajoite. Toista segmenttiä se koskee ja toista ei. Seuraavassa on kuvattu segmenttien muodostumista ja taloudellista tilannetta.

VVO Vapaa -liiketoimintaan kuuluvat vapaarahoitteiset vuokra-asunnot sekä ne aravalainoitetut asunnot, joihin kohdistuvat aravalainsäädäntöön ja jatkorajoituksiin liittyvät kohdekohtaiset rajoitukset. Ne päättyvät pääosin vuoteen 2014 mennessä. Joidenkin kohteiden rajoitukset jatkuvat vuoteen 2025 asti. Myös vaihto-omaisuuden tonttivaranto ja myytävät asunnot kuuluvat VVO Vapaa -liiketoimintaan.

VVO Arava -liiketoimintaan kuuluvat vuokra-asunnot, joihin kohdistuu pitempiaikaisia arava- ja korkotukilainsäädäntöön liittyviä kohdekohtaisia rajoituksia.

VVO Vapaa -segmentin taseen loppusumma 31.12.2009 oli 1 157 miljoonaa euroa ja asuntojen lukumäärä 18 880. VVO Arava -segmentin taseen loppusumma oli 1 097 miljoonaa euroa ja asuntojen lukumäärä 19 639.
Lisätietoja:
talousjohtaja Raimo Vehkaluoto, puh. 020 508 3260

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.