Takaisin arkistosivulle
24.3.2011 | Uutiset

VVO:n yhteiskuntavastuu merkittävä työssä käyvien asuttajana

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtajana 1.8.2010 aloittanut Olli Luukkainen (53) on valittu VVO:n hallitukseen. Hän seuraa tehtävässä OAJ:n puheenjohtajan paikalta eläkkeelle siirtynyttä Erkki Kangasniemeä.

OAJ omistaa VVO:sta noin 7,5 prosenttia ja on VVO:n omistajista seitsemänneksi suurin. Luukkainen löytää omistukseen monia perusteluita.

– VVO on asuntovuokrauksen suurin yksityinen vaikuttaja. Se on laadukas toimija, joka huolehtii niin asukkaistaan kuin henkilökunnastaankin. Edelläkävijän rooli ei kuitenkaan tehnyt siitä liian ylpeätä. VVO on toiminut koko historiansa nöyrästi toimintaympäristöä ja asiakkaitaan kuunnellen, toteaa Luukkainen.

– Meille omistajille VVO näyttäytyy vakavaraisena linjakkaana toimijana, jolloin siitä tulee myös houkutteleva sijoituskohde. VVO:n yhteiskunnallinen rooli työssä olevien suomalaisten asuttajana painaa myös sijoituspäätöksissä. Nämä ovat asioita, joita OAJ:ssä seurataan jatkossa yhä tarkemmin, painottaa Luukkainen.

VVO:n toiminta on Luukkaisen mukaan jämäköitynyt viime vuosina kilpailun kiristyessä ja toimintaympäristön muuttuessa. Yritys on pysynyt ajan hermolla ja se on terävöittänyt toimintaansa suunnitelmallisilla pitkäkestoisilla strategiavalinnoilla. Muutaman vuoden takainen taantuma osoitti, että VVO on riittävän notkea myös isoihin strategisiin käännöksiin.

Yrityksen keskeisimpinä tulevaisuuden haasteina Luukkainen näkee asukkaiden tarpeiden huomioimisen. On itsestäänselvyys, että asunnot ovat siistejä ja niiden huolto toimii. Tämä ei kuitenkaan pelkästään riitä. Asukkaiden tarpeet erilaistuvat. On pystyttävä tarjoamaan maksuttomia nettiliittymiä ja oltava eko-tehokkaita. Olennaista tulevaisuudenkin asunnoissa on asunnon sijainti. Keskusta-asunnot ja hyvät kulkuyhteydet vaikuttavat jatkossakin merkittävästi asunnontarvitsijan valintoihin. Vuokra-asuntoja on rakennettava sinne missä kysyntää on. Väestön muuttaessa kasvukeskuksiin, myös VVO:n on valittava sille keskeiset toimintapaikkakunnat.

– VVO joutuu painiskelemaan muiden kiinteistöomistajien kanssa tyypillisten ongelmien kanssa. Uusiin asuntoihin on investoitava ja vanhoja peruskorjattava. Samalla pitäisi vastata hintahaasteeseen. Mikä on vuokra-asunnon käypä hinta markkinoilla, kysyy Luukkainen.

VVO on Luukkaisen mielestä onnistunut tähänastisessa työssään varsin mallikkaasti. Asuntojen lähes sadan prosentin käyttöaste ja asukkaiden tyytyväisyys vuokranantajaa kohtaan ovat merkkejä oikeista valinnoista.

Olli Luukkainen

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.