Takaisin arkistosivulle
27.10.2005 | Uutiset

VVO:n vuokratapa vahvistaa asiakaslupausta

VVO on valmistellut yhdessä asukashallituksen kanssa VVO:laista vuokratapaa koskevan ohjeiston, jossa linjataan VVO:n vuokrauskäytäntöä, vuokran määräytymistä sekä asiakassuhteiden tavoitteita.

Nyt julkistettavaa VVO:n vuokratapaa ohjaavat yrityksen strategian lisäksi voimassa oleva lainsäädäntö sekä muut ohjeet ja määräykset. Vuokratapa on myös VVO:n asukashallituksen hyväksymä. Vuokratapaa laadittaessa on otettu huomioon Vuokralaisten Keskusliiton, Suomen Kiinteistöliiton sekä Suomen Vuokranantajien huhtikuussa 2003 antamat hyvää vuokratapaa asuinhuoneistojen vuokraamisessa koskevat ohjeet.

– VVO:n vuokratavan tavoitteena on lisätä asukkaiden luottamusta yhtiön tapaan toimia ja tukea pitkien vuokrasuhteiden syntymistä. Periaatteena on avoimuus ja läpinäkyvyys niin, että asiakkaat saavat riittävät tiedot asiakassuhteensa arvioimiseksi. Tämän voi mieltää myös osaksi asiakaslupaustamme, liiketoimintajohtaja Urpo Piilo selventää.

– Itse asiassa VVO:n vuokratapa on kirjallinen dokumentti niistä hyvistä tavoista ja käytännöistä, joita meillä on jopa vuosikymmeniä noudatettu. Tällainen on esimerkiksi periaate siitä, että vuokrissa varaudutaan korjauksiin etukäteen koko kiinteistön elinkaaren ajan. Hyvän vuokrauskäytännön mukaisesti asiakkaalle kerrotaan myös tiedossa olevat korjaukset ja tuleva vuokrakehitys jo ennen sopimuksen allekirjoittamista. Nyt olemme kirjanneet myös periaatteen vuokrien tasokorotuksista, jotka eivät saa ylittää vuosittain yli kahdeksaa prosenttia kuin poikkeuksellisen kalliiden korjausten yhteydessä, Piilo jatkaa.

Vuokran määräytymisestä VVO:n vuokratavassa mainitaan vuokrilla katettavan asuinkiinteistöjen hoito- ja pääomakustannukset, tarpeelliset hallintokulut sekä viranomaisten hyväksymä tuotto. Vuokranmäärityksen perusteena on käyttöarvon mukainen käypä vuokra.

– Vuokrien määräytymisen perusteet käsitellään ja hyväksytään vuosittain VVO:n asukashallituksessa ja aluekokouksissa. Muutoinkin yrityksemme periaatteena on kuulla asiakasta ja kehittää toimintamalleja yhteistyössä. Viimeisimpänä yhteisenä kehitysaskeleena voidaan pitää VVO:n kanta-asiakasohjelmaa, johon sisältyy asumisajan pituuteen sidottuja palkitsemistapoja. Nämäkin asiat tulevat varmasti osaksi VVO:n vuokratapaa kunhan ne kehitetään täyteen mittaansa ja vakiintuvat käytännöksi, Urpo Piilo lupaa.

Lisätietoja:
VVO-yhtymä Oyj,
liiketoimintajohtaja Urpo Piilo, puh. 0400 459 691

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.