Takaisin arkistosivulle
1.9.2011 | Uutiset

VVO:n toimitusjohtaja Nieminen tähyää tulevaan

– hyvä alkuvuoden tulos mahdollistaa aktiivisen investointipolitiikan

VVO:n alkuvuoden hyvä tulos sekä vakaat loppuvuoden näkymät ovat uuden toimitusjohtaja Jani Niemisen mukaan osoitus siitä, että yrityksessä on osattu investoida onnistuneesti, mutta myös hoitaa asuntojen vuokraus ja ylläpitotoiminta tehokkaasti.

– VVO:lle valmistuu vuonna 2011 noin 1 100 uutta asuntoa, joka on historiankin valossa merkittävän suuri määrä. Vuokra-asuntojen kysyntä on jatkunut VVO:n keskeisillä toimintapaikkakunnilla hyvänä ja vuokra-asuntomarkkinoiden kysynnän ennakoidaan säilyvän vakaana. Pyrimme uudistuotannolla vastaamaan kysyntään ja samalla myös varmistamaan vakaasti kehittyvän kassavirran, toteaa Nieminen.

Niemisen mukaan VVO:lla tavoitellaan vielä loppuvuoden aikana noin parin sadan vapaarahoitteisen asunnon rakennushankkeen käynnistämistä. Alan suhdannetilanne vaikuttaa kuitenkin aloituspäätöksiin. Uudisrakentamisen kustannukset ovat kasvaneet vuodessa lähes kymmenen prosenttia.

– Alalla rakennetaan juuri nyt voimakkaasti ja kapasiteetti on kiinni omistusasuntorakentamisessa vaikeuttaen vuokra-asuntotuotantoa. Suhdannetilanteen ollessa näin hankala, kannattaa ennemmin odottaa meille edullisempaa suhdannetta. Näin takaamme investoinneille paremman tuoton, mutta myös asukkaillemme kohtuullisen vuokratason, analysoi Nieminen.

Valtion tuleman tuotannon osalta toimijat odottavat hallitusohjelmaan kirjattujen toimenpiteiden täytäntöönpanoa, kuten korkojen omavastuuosuuden puolittamista. Valtion korkotukilainoituksella rahoitetun vuokra-asuntotuotannon korkojen omavastuuosuuden puolittamisen vaikutukset tutkitaan ensin tarkasti ja lopulliset investointipäätökset tehdään vasta tämän jälkeen. Omavastuuosuuden puolittamisen vaikutus konkretisoituu, jos korot kääntyvät nousuun. Valmiudet korkotuettuun rakennuttamiseen ovat VVO:lla olemassa.

– Mielestäni alkuvuodesta päättynyttä välimallin asuntotuotantoa tulisi myös kehittää edelleen, vaikka siitä ei hallitusohjelmassa mainintaa olekaan. Välimalli 15-20 vuoden pituisella korkotukilainalla palvelisi hyvin vuokra-asuntotuotantoa ja muodostaisi pitkän aikavälin toimijoille kannustavat edellytykset, pohtii Nieminen.

Vallitseva talouden yleinen epävarmuus on lisääntynyt, mikä voi heijastua asunto- ja rahoitusmarkkinoihin. Rahoitussektorin häiriöt ovat riski erityisesti pääomavaltaisille yrityksille. VVO:lla rahoituksen osalta tilanne on vakaa taloudellisten perusfundamenttien ja liiketoiminnan ollessa erinomaisessa kunnossa. Ylläpidon kustannusnousut ja mahdollinen korkojen nousu toisivat kuitenkin lisää painetta vuokrien nousulle.

– Elämme mielenkiintoisia aikoja. Talouden eri osa-alueiden kehittymistä on seurattava tarkalla silmällä ja muutoksiin on tarvittaessa pystyttävä reagoimaan. Toisaalta juuri nyt maltti on myös valttia. Se, että pääsin aloittamaan Suomen suurimman yksityisen vuokra-asuntoyhtiön toimitusjohtajana juuri nyt, on haaste, johon tartun mielelläni, korostaa Nieminen.

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.