Takaisin arkistosivulle
1.11.2012 | Uutiset

VVO:n strategia päivitetty

Strategian päivityksen yhteydessä VVO kävi läpi toimintaympäristön muutoksia sekä asiakkaiden ja omistajien odotuksia peilaten niitä VVO:n visioon olla Suomen halutuin ja tehokkain vuokranantaja.

VVO:n visio näkyy asukkaille turvallisena asumisena, monipuolisena asuntotarjontana, helppona ja vaivattomana asiointina sekä toiminnan parhaina käytäntöinä.

Päivitetyn strategian mukaisesti VVO:n liiketoiminta muodostuu kahdesta tuoteryhmästä: markkinaehtoisesta sekä omakustannusperusteisesta. VVO:n taloudellinen raportointi on VVO Vapaa ja VVO Arava -segmenteissä. Segmenttijaon perusteena on aravalainsäädännön mukainen voitonjakorajoite. Tuoteryhmien ominaispiirteiden mukaisesti merkittävimmät erilaistavat tekijät liittyvät vuokranmäärityksen perusteisiin, tuoton tuloutukseen, viranomaisraportointiin sekä asukasvalintaan. Toimintaa ohjaa asuntokannan jakautuminen vapaaseen sekä omakustannusperusteiseen vuokranmääritykseen ottaen huomioon asukasvalintaan liittyvät säädökset.

Liiketoiminta on jaettu kahteen päätoimintoon. Kiinteistöjen ja investointien hallinta kattaa investointitoiminnan, rakennuttamisen sekä kiinteistöjen ylläpidon ohjauksen. Asiakkuuksien hallinta sisältää asuntovuokrauksen ja isännöinnin sekä asukasyhteistyön. Asiakkuuksien hallinnan päämääränä on varmistaa hyvällä palvelutoiminnalla asukasrakenteeltaan eheät talot ja vision mukainen asuminen, joilla pidennetään asiakkuusaikoja ja turvataan vuokratuotot.

VVO:n tavoitteena on säilyttää asemansa alan tunnetuimpana ja houkuttelevimpana vuokra-asuntoja tarjoavana yrityksenä. Strategian toteutumista mitataan taloudellisin, osaamisen, prosessi- ja asiakkuusmittarein.
Lisätietoja:
Jani Nieminen, toimitusjohtaja, VVO-yhtymä Oyj, puh. 020 508 3201

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.