Takaisin arkistosivulle
31.10.2013 | Uutiset

VVO:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 VVO kasvaa vakaasti

Yhteenveto

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita.

Katsauskausi 1.1.-30.9.2013

  • Liikevaihto oli 258,6 (250,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikutti molempien liiketoimintasegmenttien vuokraustoiminnan tuottojen kasvu.
  • Tulos ennen veroja oli 73,2 (55,4) miljoonaa euroa. Tuloskehitys perustuu ylläpitokustannusten hallintaan, pieneen vaihtuvuuteen, hyvään käyttöasteeseen ja alhaisiin rahoituskuluihin. Tuloskehitys kohdistuu erityisesti VVO Vapaa -liiketoimintaan.
  • Konsernin omistuksessa oli 40 262 (40 007) vuokra-asuntoa 30.9.2013. Rakenteilla oli 821 (399) vuokra-asuntoa.
  • Konsernin rahavirtavaikutteiset investoinnit kauden aikana olivat 161,9 (58,6) miljoonaa euroa. Investoinnit olivat valmiin asuntokannan ostoja sekä uudistuotanto- ja korjausinvestointeja.
  • Omavaraisuusaste käyvin arvoin 30.6.2013 oli 38,5 prosenttia.
  • Taloudellinen vuokrausaste pysyi edelleen korkeana ollen 98,4 (98,6) ja vaihtuvuus oli matala eli 19,5 (19,6) prosenttia.

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 30.9.2013Näkymät vuodelle 2013

Suomen talouden kehitykseen liittyvä epävarmuus jatkuu, eikä oleellista muutosta ole odotettavissa kuluvan vuoden aikana. Korkotason odotetaan säilyvän poikkeuksellisen alhaisena.

Vuokra-asuntojen kysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla koko vuoden. Kuluvan vuoden aikana ei vuokra-asuntojen tarjonnassa ole odotettavissa muutosta. Uudistuotannon painopiste on vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa.

VVO:lla on rakenteilla lokakuun lopussa yli 1 100 vuokra-asuntoa. VVO:n taloudellisen vuokrausasteen odotetaan pysyvän nykyisellä hyvällä tasolla ja vaihtuvuuden odotetaan edelleen hieman laskevan. Konsernin tulos ennen veroja kasvaa edellisvuodesta erityisesti VVO Vapaa -liiketoiminnassa. VVO:n vuokrankorotukset pysyvät edellisvuoden tapaan maltillisina verrattuna yleiseen markkinakehitykseen.

Osavuosikatsaus 3/2013 avainluvut

Toimitusjohtajan katsaus
VVO kasvaa vakaasti

Osakekohtainen tulos 30.9.2013VVO:n vahva tuloskehitys ja vakaa kasvu jatkuvat. Haluamme kehittää ja korjata omistamiamme vuokra-asuntoja sekä laajentua rakennuttamalla ja ostamalla lisää asuntokantaa. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 45 vuotta VVO:n perustamisesta. Perinteemme mukaan tarjoamme monipuolista ja turvallista vuokra-asumista eri elämäntilanteisiin.

VVO toimii vuokranantajana markkina-ehtoisesti ja omakustannusperusteisesti: vuokra-asuntokannastamme 60 prosenttia on vuokranmääräytymiseltään markkinaehtoista ja 40 prosenttia omakustannusperusteista.

Meillä oli rakenteilla katsauskauden lopussa yli 800 vuokra-asuntoa. Lisäksi ostimme elokuun lopussa runsaat 400 vuokra-asuntoa ja tarjoamme nyt yli 40 000 vuokra-asuntoa pääosin kasvukeskuksissa. Pääkaupunkiseudulla vuokra-asuntojen lisäämiselle on tarvetta, ja haluammekin olla mukana rakentamassa yhä elinvoimaisempaa metropolia. Tällä hetkellä uudistuotantomme on lähes kokonaan vapaarahoitteista, mutta toivomme, että uusi korkotukimalli kannustaisi jatkamaan myös valtion tukemaa tuotantoa.

Kokonaisuudessaan hyvän tuloskehityksemme taustalla on onnistuminen ylläpitokustannusten hallinnassa, korkeassa asuntojen vuokrausasteessa sekä alhaisissa rahoituskuluissa. Myös vuokra-asuntojen kysyntä päätoiminta-alueillamme jatkui tasaisena.

Ydinliiketoiminnan kehittämisen lisäksi uudistimme organisaatiotamme ja VVO:n johtoa. Myös tällä pyrimme yhä tehokkaampaan ja parempaan toimintaan. Juuri valmistuneen tutkimuksen mukaan VVO:n asukkaiden tyytyväisyys on pysynyt erittäin hyvällä tasolla viime vuoden tapaan. Tutkimuksesta käy ilmi, että asukkaamme viihtyvät kodeissaan hyvin ja että yhteistyö asukkaitten kanssa on tärkeää. Tällä tiellä jatkamme.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

VVO:n taloudellisen tiedon julkaisuajankohdat vuonna 2014

27.2.2014 Tilinpäätöstiedote 2013
20.3.2014 Vuosikertomus 2013

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jani Nieminen, puh. 050 373 4847
talousjohtaja Raimo Vehkaluoto, puh. 0400 416 728
sähköposti: etunimi.sukunimi@vvo.fi

Liitteet:

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

Osavuosikatsausinfo 1.1.-30.9.2013

VVO-yhtymä Oyj on Suomen suurin yksityinen vuokranantaja. Yhtiö tarjoaa hyvää vuokra-asumista ja asumisen Lumo-palveluja. Konserniin kuuluu noin 32 500 vuokra-asuntoa eri puolilla Suomea. Konserni työllistää noin 300 asumisen ammattilaista.