Takaisin arkistosivulle
27.2.2012 | Uutiset

VVO:n kiinteistöjen energian kulutus säästö­tavoitteiden mukaista

VVO:n energian kulutus oli vuonna 2011 vuokrataloyhteisöjen energiatehokkuussopimuksen (VAETS) säästötavoitteiden mukaista. VVO:lla on uusia korjaustapoja ja teknisiä ratkaisuja pilotoinnissa.

Kaikkiaan VVO:n energiakustannukset (lämpö, vesi ja sähkö) olivat vuonna 2011 noin 44 Me, mikä oli noin 35 prosenttia kiinteistöjen hoitokuluista.

VVO liittyi vuonna 2009 vuokrataloyhteisöjen energiatehokkuussopimukseen (VAETS). Sopimuksella sitouduttiin parantamaan olemassa olevan kiinteistökannan energiatehokkuutta vähintään yhdellä prosentilla vuosittain vuosina 2010 – 2016. Vuoden 2016 kokonaistavoitteena on siis tehostaa energian käyttöä 7 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna.

Energiatehokkuuden parantamisen tulee olla liiketaloudellisesti kannattavaa. Tämä vaatimus jättää isommat energiakorjaukset pois keinovalikoimasta, koska parantuneen energiatehokkuuden tuoma kustannussäästö ei riitä kattamaan investointia kohtuullisella takaisinmaksuajalla. VVO seuraa kuitenkin aktiivisesti uusien korjaustapojen ja erilaisten teknisten ratkaisujen kehittymistä. Tällä hetkellä VVO pilotoi esimerkiksi 70-luvulla rakennetun kerrostalon poistoilman lämmön talteenottoa lämpöpumpulla sekä langattomien huonelämpötila-antureiden hyödyntämistä kerrostalon lämmityksen säätöjärjestelmässä.

Merkittävimmät tulokset energiatehokkuuden parantamisessa on saavutettu käyttö- ja ylläpitoa tehostamalla. VVO:n tekniset tarkastajat valvovat erityisesti energiatehokkuuteen vaikuttavia huoltotehtäviä ja tekevät tarvittaessa myös itse säätötoimenpiteitä. Lisäksi kiinteistöjen sisäilmaolosuhteisiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Tavoitteena on ohjeiden mukainen huonelämpötila (20 – 22 astetta) ja ilmanvaihdon tarkoituksenmukainen toiminta. Tämä toiminta näkyi lämmitysenergian merkittävänä laskuna vuosina 2009 ja 2010. Vuonna 2011 lämmitysenergian lämpötilakorjattu kulutus saatiin pidettyä edelleen selkeässä laskussa. Vuosi 2011 oli vuoteen 2010 verrattuna erittäin lämmin ja lämpötilakorjaamaton lämmitysenergian kulutus olikin noin 13 prosenttia pienempi kuin 2010. Toisaalta kaukolämmön hinta nousi keskimäärin 17 prosenttia, joten energiakustannukset jatkoivat nousuaan.

Vuonna 2011 kiinteistösähkön kulutusta saatiin pienennettyä noin 4 prosenttia. Tähän erittäin hyvään tulokseen päästiin poistamalla vähäisellä käytöllä olleita kylmäkellareita käytöstä sekä kiinnittämällä huomiota talosaunojen saunavuorojen järjestelyyn ja saunojen ajastuksiin. Kiinteistönhoidon tarkastajat korjasivat lisäksi paljon erilaisten sulanapito yms. lämmitysten säätöjä viime vuoden aikana.

Kerrostalojen lämmitysenergiasta kuluu noin 35 prosenttia veden lämmittämiseen. Veden kulutuksen hallinta on ollut VVO:lla keskeisessä asemassa energiatehokkuuden parantamisessa koko 2000-luvun ajan. Veden kulutusta on pienennetty tänä aikana noin 20 prosenttia ja tällä hetkellä veden kulutus on noin 135 litraa asukasta kohti vuorokaudessa. Veden käyttöä pystytään tehostamaan jatkossakin vettä säästävillä vesikalusteilla sekä vesivuotojen entistä nopeammalla paikallistamisella ja korjaamisella.
Lisätietoja:
yksikönjohtaja Kimmo Rintala, VVO-yhtymä Oyj, puh. 020 508 3520

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.