Takaisin arkistosivulle
2.9.2013 | Uutiset

VVO:n johtoon uutta vahvistusta

VVO:n johtoryhmään on valittu kolme uutta jäsentä. Kiinteistökehitysjohtaja Kim Jolkkonen, markkinointi- ja viestintäjohtaja Irene Kantor ja investointijohtaja Mikko Suominen näkevät VVO:n tulevaisuuden valoisana.

W750_2014-04-16T16-16_1740330570_30– VVO:n vahvuuksia nyt ja tulevaisuudessa ovat mittavan asuntokannan tuoma vakaa taloudellinen asema, asuntokannan pitkäjänteinen hoitaminen ja kehittäminen sekä vahva ymmärrys markkinoista ja asiakkaiden tarpeista, kiinteistökehitysjohtaja Kim Jolkkonen toteaa.

Jolkkonen pitää tärkeimpinä tehtävinään VVO:n asunto-omaisuuden arvon kasvattamisen, vuokraustoiminnan onnistumisedellytysten parantamisen ja kiinteistöjen kustannustehokkaan ylläpidon varmistamisen.

W750_2014-04-16T16-16_1740330711_30

Markkinointi- ja viestintäjohtaja Irene Kantorin mielestä yhtiön menestymisessä tärkeää on myös jatkuva vuoropuhelu sidosryhmien kanssa. Menestyksen jatkumisen varmistamisen viestinnän ja markkinoinnin keinoin hän kokee erittäin mielekkääksi tehtäväksi.

VVO:n brändin kiinnostavuus ja samalla haasteet liittyvät Kantorin mukaan yhtiön toiminnan kahdenlaiseen luonteeseen; toisaalta tuettuun ja toisaalta vapaarahoitteiseen vuokra-asumiseen.
– VVO on menestyksekäs yhtiö ja brändin rakentamiseen on erinomaiset edellytykset myös tulevaisuudessa.

VVO haluaa kasvattaa ja monipuolistaa vuokra-asuntotarjontaansa. VVO suuntaaW750_2014-04-16T16-16_1740330836_30 investoinnit Suomen suurimpiin kasvukeskuksiin, joissa on kysyntää vuokra-asumiselle pitkällä tähtäimellä. Investointijohtaja Mikko Suominen kertoo, että VVO haluaa vastata osaltaan vuokra-asuntopulaan.
– VVO:lla on tällä hetkellä rakenteilla yli 800 asuntoa ja loppuvuonna on tavoitteena aloittaa vielä noin 300 asunnon rakentaminen. Uusista asunnoista valtaosa rakentuu pääkaupunkiseudulle. Uudet inve
stoinnit keskittyvät sinne, missä väestökin kasvaa ja jossa vuokra-asuntojen tarve on suurta, Suominen summaa.

VVO-yhtymä Oyj on Suomen suurin yksityinen vuokranantaja. Yhtiö tarjoaa hyvää vuokra-asumista ja asumisen Lumo-palveluja. Konserniin kuuluu noin 32 500 vuokra-asuntoa eri puolilla Suomea. Konserni työllistää noin 300 asumisen ammattilaista.