Takaisin arkistosivulle
19.6.2012 | Uutiset

VVO:n facebook-ryhmä keskusteluttaa asukasaktiiveja

VVO perusti vuoden 2012 alussa VVO:n asukasaktiiveille oman keskusteluryhmän Facebookiin. Ryhmän tavoitteena on ollut tiedottaa asukasaktiivitoiminnasta sekä edistää aktiivien välistä keskustelua ja yhteydenpitoa ympäri Suomen. Asukasaktiivien suljettu Facebook-ryhmä tarjoaa kanavan lisätä vuorovaikutteisuutta myös VVO:n ja asukkaiden välillä. Aiemmin yhteydenpito asukasaktiiveihin on tapahtunut lähinnä kirjeitse ja vuosittaisissa tapaamisissa.

Facebook-ryhmä on tarkoitettu vain VVO:n asukasaktiivitoiminnassa mukana oleville – ei siis kaikille VVO:n asukkaille. Asukasaktiivit ovat asukkaiden valitsemia talotoimikuntien puheenjohtajia ja eksperttejä. Mukaan ryhmään on liittynyt reilusta 2 000 asukasaktiivista jo runsaat 300.

VVO:n viestintäpäällikkö Marjaana Kivioja kertoo, että ensikokemukset Facebookista ovat myönteiset.

– Halusimme lisätä aktiivien viestintämahdollisuuksia toisiinsa, mutta myös VVO:n suuntaan. Tätä kanavaa on kirjoitusten määrästä päätellen tarvittu. Asukasaktiivit ovat kirjoitelleet juttuja laidasta laitaan, lähinnä asumisen arkisista asioista. Käyttäjät ovat linkanneet sivuille kuvia omista tapahtumistaan, kuvia pihoista ja kysyneet myös vinkkejä ja neuvoja. Eli juuri niin kuin toivoimmekin: jakaneet kokemuksiaan ja käytäntöjään muillekin.

– Palvelua suunnitellessamme emme osanneet edes ajatella, että keskustelu voisi olla niinkin vilkasta kuin mitä se nyt on. Me VVO:lla mahdollistamme keskustelun ja etsimme tarvittaessa asiantuntijoilta vastauksia kysymyksiin. Muutoin aktiivit kyllä pitävät keskustelua itsenäisesti yllä, toteaa Kivioja.

Kivioja kertoo, että Facebook ei varsinaisesti ole asiakaspalvelukanava, mutta sen kautta tulleisiin yhteydenottoihin on kuitenkin tarvittaessa myös reagoitu. Esimerkiksi vikailmoituksiksi tulkittavia viestejä on ohjattu oikeisiin osoitteisiin.

– Ottaessamme palvelua käyttöön VVO:n edustajina mielessämme luonnollisesti välähteli kysymyksiä siitä miksi kanava muotoutuu. Sosiaalista mediaa ei voi ohjailla haluamaansa suuntaan, vaan se on sitä mitä käyttäjät ajattelevat VVO:sta. Myös kriittistä palautetta on kestettävä ja suhtauduttava siihen rakentavana palautteena. Ilokseni olen huomannut, että käyty keskustelu on ollut vilkasta ja kriittiseenkin keskusteluun on pystytty reagoimaan asiallisesti, kertoo Kivioja.

Kivioja jatkaa, että asukkaita halutaan palvella paremmin. Tulevaisuudessa verkko on yhä tärkeämpi asukasviestinnän väline. Yksisuuntaisen yritysviestinnän lisäksi sosiaalinen media mahdollistaa asukkaiden kuuntelemisen, osallistamisen ja tiedon keräämisen. Aktiiveilta saadun kokemuksen jälkeen, VVO:lla harkitaan erilaisten sähköisten palvelumuotojen laajentamista edelleen kaikille asukkaille.

Lisätietoja:
Marjaana Kivioja, viestintäpäällikkö, VVO-yhtymä Oyj, puh. 020 508 3589

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.