Takaisin arkistosivulle
18.6.2012 | Uutiset

VVO:n asuntojen kysyntä hyvällä tasolla

Taloudellisen epävarmuuden aika on jatkunut ja huolestuttavia uutisia kantautuu viikoittain. Euroopan velkakriisin eskaloitumisen uhka on voimistunut, vaikka Euroopan keskuspankki on toimillaan onnistunut vakauttamaan tilannetta toistaiseksi. VVO:n liiketoiminta on kuitenkin jatkunut vakaana ja alhainen korkotaso vaikuttaa osaltaan positiivisesti VVO:n tuloskehitykseen.

Tarvepohjaisuus ohjaa vahvasti suomalaista asuntokauppaa ja alhaiset korot ovat osaltaan edesauttaneet volyymin säilymistä. Kaupankäynti on kuitenkin hidastunut ja asuntokauppojen kokonaismäärä on alhaisella tasolla niin kerros- kuin rivitaloasuntojenkin osalta. Samaan aikaan ostajien harkinta on lisääntynyt kasvattaen myyntiaikoja. Kauppavolyymin ollessa alhaisella tasolla voi yksittäisen kuukauden osalta tulla positiivisia kaupan kasvun lukuja, mutta koko vuoden tasolla volyymi on alhainen. Myyntiaikojen pidentyessä ja varovaisuuden lisääntyessä on kesää kohti odotettavissa vielä asuntokaupan hiljenemistä.

Pääkaupunkiseudun alueella on jatkunut kova kysyntä pienistä vuokra-asunnoista. Olisikin tärkeätä löytää ratkaisuja vähentämään rakentamisen kalleutta aiheuttavia tekijöitä sekä lisätä keinoja vuokra-asuntojen tuottamiseksi pitkäaikaiseen omistukseen. Vuokra-asuntomarkkinat ovat kuitenkin paikalliset, eikä pääkaupunkiseudun tilanteesta voida tehdä koko maata kattavia päätelmiä. VVO:n keskeisillä toimintapaikkakunnilla vuokra-asuntojen kysyntä on erinomaisella tasolla. Toukokuun loppuun mennessä VVO on saanut yli 20.000 uutta vuokra-asuntohakemusta. Vaihtuvuus on hieman edellisvuotta alhaisemmalla tasolla ja käyttöaste on yhä erinomaisella tasolla, vaikka lisääntyneiden peruskorjausten johdosta asuntoja on pois asumiskäytöstä edellisvuotta enemmän.

Asukasyhteistyö on VVO:lle iso vahvuus ja voimavara. Huhti-toukokuussa alueellisille VVO-päiville kokoontui yli 800 aktiivista asukasta keskustelemaan monipuolisesti asumisen eri teemoista. Asuminen VVO:lla koetaan positiiviseksi ja noin joka viides muutto vaihtuvuusluvuissa on asukkaiden sisäinen vaihto.

VVO:lla on valmius ja tavoite käynnistää uusien vuokra-asuntojen toteutuksia. Suhdannetilanne ei kuitenkaan ole vaikuttanut oleellisesti rakentamisen urakkahintoihin, joten edellytykset kannattavalle uudisrakentamiselle kohtuullisilla vuokratasoilla ovat yhä haastavat. Tavoitteena on yhä aloittaa vuoden 2012 aikana noin 400-500 asunnon rakennuttaminen, joista kolme neljäsosaa toteutetaan vapaarahoitteisina kohteina.

Kesä on jo hyvällä alulla ja ihmiset pakkailevat reissukassejaan niin juhannuksen kuin kesäloman viettoonkin. Lomalla on aika vaihtaa vapaalle, nauttia kesästä ja rentoutua, olla perheen sekä läheisten seurassa. Annetaan itsellemme myös aikaa laiskotteluun ja joutenoloon sillä lepo ei ole ylellisyyttä vaan välttämättömyyttä. Nautitaan kesästä ja vapaasta ajasta.

Toivotan kaikille oikein hyvää ja aurinkoista kesää!

Jani Nieminen
Jani Nieminen
toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.