Takaisin arkistosivulle
16.12.2009 | Uutiset

VVO:n asukas­hallitus kehittää toiminta­tapojaan itsearvioinnin keinoin

Asukashallitus paneutui syksyn kehittämisseminaarissa VVO:ssa käytössä olevan EFQM-mallin mukaiseen oman toiminnan itsearviointiin. Ajatus itsearvioinnista syntyi VVO:n seurantatilintarkastaja AnnaMaija Lappalaisen aloitteesta.

VVO:n asuntovuokrausliiketoiminta palkittiin marraskuussa kunniamaininnalla Suomen EFQM-laatupalkintokilpailussa tunnustuksena organisaation hyvästä toiminnasta ja hyvistä tuloksista. Muun muassa asukasyhteistyön saralla VVO on ollut edelläkävijä. VVO on ensimmäinen laatupalkintokilpailussa palkittu asuntoalan yritys. Mallia kokeiltiin nyt myös asukastoiminnan kehittämisen välineenä.

Asukashallitus määritti työskentelynsä tavoitteeksi, miten se pystyisi entistä paremmin luomaan edellytyksiä aktiiviseen asukasyhteistyöhön. Asukashallituksen jäsenet ovat VVO:n 13 kotikeskusalueelta valittuja asukkaiden edustajia.

Asukashallituksen vahvuudeksi koettiin valtakunnallinen työskentely asukkaiden hyväksi, asukasyhteistyön periaatteiden käsittely sekä suorana kanavana toimiminen VVO:n ja asukkaiden välillä.

Tärkeänä pidettiin yhtenäisten toimintatapojen ja pelisääntöjen yhdenmukaisuutta kaikissa VVO-kotikeskuksissa. Sähköisten verkkosivujen ja Asukas-lehden merkitys korostuu kaikki asukkaat tavoittavana viestintäkanavana. Asukastoiminnan elävänä pitäminen vaatii kuitenkin toimijoiden tukemista kotikeskusalueella ja talotasolla.

Jatkuvuutta uusilla yhteistyömalleilla

AnnaMaija Lappalaisen laatimassa ennakkotehtävän yhteenvedossa arvioidaan, että asukasyhteistyön voimavaraksi koetaan toiminnan pitkä perinne sekä hyvät ja luottamukselliset suhteet vuokranantajan ja asukasedustajien kesken. Vahvuudeksi koetaan asukastoimintaan varattu määräraha, asukashallituksen kaksi edustajaa VVO Asunnot Oy:n hallituksessa sekä asukkaiden oma seurantatilintarkastaja.

Tärkeäksi koettiin, että uusia yhteistyömalleja kehitetään VVO:ssa pitkään käytössä olleiden hyvien asukasyhteistyökäytäntöjen ja traditioiden pohjalta. Haasteeksi koettiin asukasyhteistyön jatkuvuuden turvaaminen ja uusien toimijoiden mukaan saaminen, koska vapaaehtoistyö kilpailee ihmisten vapaa-ajasta. Ekspertti -tehtävälle päätettiin etsiä uusi kuvaavampi nimike.

Uusi asukashallitus aloitti toimintansa

Syksyllä pidetyissä aluekokouksissa valittiin edustajat asukashallitukseen. Uuden asukashallituksen järjestäytymiskokouksessa 11.12. valittiin puheenjohtajaksi edelleen Jarmo Natunen Helsingistä, 1. varapuheenjohtajaksi Raili Kankainen Tampereelta ja 2. varapuheenjohtajaksi Sari Koskinen Jyväskylästä. Uudeksi seurantatilintarkastajaksi valittiin Pauli Teräväinen Lahdesta. Hän seuraa tehtävässä AnnaMaija Lappalaista, joka toimi seurantatilintarkastajana viimeiset kymmenen vuotta ja sitä ennen asukashallituksen puheenjohtajana 12 vuotta.

Uuden asukashallituksen tehtäväksi jätettiin arvojen ja strategian määrittäminen: Samalla määritetään myös tavoitteet, jotka asukashallituksen työskentelyllä tulisi saavuttaa. Uuden asukashallituksen kaksivuotinen toimikausi alkaa vuoden 2010 alussa.

Lisätietoja: asukashallituksen puheenjohtaja Jarmo Natunen, 0400-401 785
seurantatilintarkastaja AnnaMaija Lappalainen, 050-594 6526

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.