Takaisin arkistosivulle
20.3.2012 | Uutiset

VVO:n Asukas­hallituksen puheen­johtajien sekä seuranta­tilin­tarkastajan kannanotto julkiseen keskusteluun VVO:sta

Me allekirjoittaneet VVO:n Asukashallituksen jäsenet Jarmo Natunen, Raili Kankainen, Lea Silvekoski sekä Pauli Teräväinen, olemme seuranneet viime aikoina käytyä vilkasta keskustelua VVO:sta sekä erityisesti VVO:ssa käytettävän vuokrantasausjärjestelmän kriittistä ja osittain virheellistäkin tarkastelua sekä järjestelmään kohdistuvaa arvostelua.

Omana kannanottonamme käytävään keskusteluun haluamme todeta, että VVO:lla on vuokranantajana sekä asukkaiden yhteistyökumppanina Asukashallituksen tuki ja luottamus takanaan.

VVO on tiedottanut toiminnastaan sekä toimintaperiaatteistaan Asukashallitusta avoimesti ja mielestämme riittävällä tarkkuudella. Samoin koemme VVO:ssa harjoitettavan asukasyhteistyön olevan oikeansuuntainen toimintamalli rakentavaan yhteistyöhön.

Valtakunnallisesta vuokrantasausjärjestelmästä toteamme, että se on oikeudenmukainen ja kokonaisuutena tasavertainen kaikkia asukkaita ajatellen. Vuokrantasauksen periaatteet sekä sen vaikutukset vuokriin on esitelty allekirjoittaneille ja me emme niistä huomautettavaa löytäneet. Nämä periaatteet ovat myös hyväksytetty VVO:n Asukashallituksella.

Toimimme jatkossakin hyvässä yhteistyössä VVO:n johdon ja toimihenkilöiden kanssa yhteisenä päämääränämme kaikkien asukkaiden asumisviihtyvyys.

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.