Takaisin arkistosivulle
10.11.2011 | Uutiset

VVO:n asiakas­tyytyväisyys parantunut entisestään – 93 prosenttia VVO:n asukkaista suosittelisi VVO:ta edelleen

VVO tutkii säännöllisesti asukkaidensa tyytyväisyyttä asumiseensa ja VVO:n tarjoamiin palveluihin. Tuoreen tutkimuksen mukaan asiakastyytyväisyys oli parantunut kaikilla mitattavilla osa-alueilla: asumisviihtyvyys, VVO:n toiminta ja asiakaspalvelu, huoltopalvelut sekä VVO:n viestintä ja asukasyhteistyö. Merkittävin parannus oli tapahtunut osa-alueella VVO:n toiminta ja asiakaspalvelu.

Säännöllinen asiakastyytyväisyyden mittaaminen on osa VVO:n asiakasläheistä perusstrategiaa. Tuloksia hyödynnetään sekä asuntojen että asumiseen liittyvien palveluiden kehitystyössä. Vuoden 2011 tutkimus toteutettiin syys-lokakuussa ja kyselyyn vastasi yli 1 500 VVO:n asukasta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin niin sanottua kuiluanalyysiä, jossa asukkaat määrittelivät ensin kunkin yksittäisen tekijän tärkeyden ja sen jälkeen VVO:n onnistumisen tässä. Asiakkaan tyytyväisyyttä kuvaa tärkeyden ja onnistumisen erotus: kuilu.

Tuoreen tutkimuksen osalta VVO:n asuntojen markkinoinnista vastaavan asiakkuusosaston markkinointiyksikön johtaja Juha Heino on erityisen tyytyväinen poikkeuksellisen korkeaan suositteluhalukkuuteen.

– Suositteluhalukkuus on erinomainen yleismittari toiminnan onnistumiselle, sillä kynnys suositella ystävälleen tai tuttavalleen asuntoa, palvelua tai ylipäätään mitään tuotetta on tunnetusti varsin korkea. Kyselyyn vastanneista VVO:n asukkaista peräti 48 prosenttia oli jo suositellut asuntojamme, minkä lisäksi 45 prosenttia ilmoitti hyvinkin voivansa suositella asuntojamme. VVO:ta jo suositelleiden osuus oli noussut edellisvuodesta peräti 4 prosentilla.

– Jos 93 prosenttia asukkaistamme on sitä mieltä, että voi suositella meitä tuttavilleen, olemme tehneet asioita asukkaidemme mielestä oikein, Heino toteaa tyytyväisenä.

VVO:n vuokrat kilpailukykyisellä tasolla

Vastaajien mielestä tärkeimpiä toimintaan liittyviä tekijöitä olivat asunnon hinta-laatusuhde, annettujen lupausten pitäminen sekä asuintalon rauhallisuus. Vaikka asumismenot vievätkin nyky-Suomessa entistä isomman osuuden kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista, piti kuitenkin 83 prosenttia vastanneista VVO:n asuntojen vuokratasoa erittäin tai melko kilpailukykyisenä suhteessa muihin vuokranantajiin. Asuntojen laadun osalta 80 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että VVO:n asunnot ovat erittäin tai melko laadukkaita muiden vuokranantajien tarjoamiin asuntoihin verrattuna.

Eniten kehitettävää isoista osa-alueista on tutkimustulosten perusteella huoltopalveluissa. Yksittäisinä kehityskohteina tällä osa-alueella nousevat esiin mm. huoltoyhtiöiden nopeus reagoida palvelupyyntöihin sekä jäteaseman siisteys.

– Huoltopalveluiden osalta uskomme, että VVO:n käyttöön ottaman kiinteistönhoidon laadunvarmistusohjelman (Laaki) vaikutukset näkyvät positiivisena hyppäyksenä huoltopalveluiden osalta jo seuraavassa asiakastyytyväisyystutkimuksessa, Juha Heino toteaa.

Vuosittaisen asiakastyytyväisyystutkimuksen lisäksi VVO mittaa säännöllisesti VVO:lle muuttaneiden uusien asukkaiden tyytyväisyyttä. Uudiskohteiden osalta asiakastyytyväisyyttä mitataan kohdekohtaisesti.
Lisätietoja:
Juha Heino, yksikönjohtaja, VVO-yhtymä Oyj, puh. 020 508 3704.

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.