Takaisin arkistosivulle
29.11.2012 | Uutiset

VVO:lta ratkaisu vuokra-asunto­ tuotannon lisäämiseen

Pääkaupunkiseutu tarvitsee kipeästi lisää vuokra-asuntoja. Tänä vuonna valtion tukemaa asuntotuotantoa on lähtenyt rakenteille historiallisen vähän. Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja. VVO esittää alalle uutta 20 vuoden mallia ja lupaa, että VVO:lla on mallin toteutuessa valmius satojen asuntojen vuosittaiseen tuotantoon.

Nykyinen korkotukimalli ei kannusta alan toimijoita rakennuttamaan uusia asuntoja, koska kiinteistöjen käyttö- ja luovutusrajoitusajat ovat pitkiä. Alhainen markkinakorko on kutistanut korkotukilainojen omavastuukoron puolittamisesta saatavat hyödyt. Tällä hetkellä korkotukikohteen laina-aika on neljäkymmentä vuotta, mutta valtion korkotuki loppuu jo 23 vuoden kohdalla. Tässä vaiheessa lainapääomasta on vielä lyhentämättä noin 80 prosenttia ja kiinteistön ensimmäiset isot korjaustarpeet ovat vasta käsillä.

Vuokralaiset kokevat asumiskulujen ennakoitavuuden tärkeäksi turvallisuustekijäksi. Kohtuuhintainen asuminen on ulotettava myös tulevaisuuteen, ei vain ensimmäisen vuoden vuokraan. VVO:n mallissa etsitään ratkaisua asumiskulujen pitämiseksi tasaisena läpi asumisajan. Olennaista on lainojen takaisin maksamisen rytmi ja lainapääoman korko sillä nämä tekijät näkyvät suoraan omakustannusvuokrissa.

20-vuoden -mallin lähtökohdat:

Keskeisenä tavoitteena 20 vuoden -mallissa on lisätä vuokra-asuntotarjontaa ja kannustaa alalle uusia toimijoita. Uusi malli perustuu nykyiseen korkotukimalliin ja sen valtiontaloudelliset vaikutukset ovat vähäisemmät.

  • Kohteen omat varat ovat 10 prosenttia hankinta-arvosta ja velkapääoma 90 prosenttia
  • Kohteen asunnot on pidettävä vuokra-asuntokäytössä 20 vuotta, joista:
    – ensimmäiset 10 vuotta omakustannusvuokralla, jolloin omavastuukorko on 1,7 prosenttia
    – vuosina 11-20 vapaa vuokranmääritys ja tuoton tuloutus, jolloin omavastuukorko on 3,4 prosenttia
  • Vuokranmäärityksessä varaudutaan lainojen lyhennyksiin ensimmäisen kymmenen vuoden aikana siten, että kertymä on 11 prosenttia alkuperäisestä lainapääomasta.
  • Kohde saa valtion korkotukea rajoitusaikana (20 vuotta). Ennakoitu vuokran kehitys ja kulut taulukon mukaisesti (kuvat 1 ja 2)
  • Tuleviin korjauksiin varaudutaan vastuullisesti kiinteistön elinkaaren alusta alkaen.
  • Kahdenkymmenen vuoden rajoitusajan jälkeen kaikki kohdetta koskevat rajoitukset päättyvät.

Kymmenen vuoden korkotukilainoitus eli niin sanottu välimallin rakennuttaminen luotiin vuosiksi 2009-2010 pahimman taantuman aikaan puhtaasti elinkeinopoliittisin perustein. VVO:n ehdottama malli poikkeaakin välimallista merkittävästi. 20 vuoden -mallissa vuokra-asuntokäyttövelvoite on neljä kertaa pidempi ja ensimmäiset kymmenen vuotta vuokranmääritys on omakustanneperusteista. Näin toteutettavat asunnot on tarkoitettu täyttämään vuokra-asuntotarvetta, eivätkä ne poistu vuokrauskäytöstä.

Ero nykyiseen malliin on se, että rajoitukset vastaavat sitä aikaa, jona kohde nauttii valtion korkotukea. VVO:n näkemys on että mikäli valtion tukea saadaan, hyväksytään myös rajoitukset. Tällöin saatavan korkohyödyn ja rajoitusten on oltava tasapainossa keskenään. Vaikka rajoitukset päättyvät 20 vuoden jälkeen, eivät vastuulliset toimijat myy kiinteistöjä, vaan hankkivat niitä lisää.

Lisäksi, vaikka lainan takaisin maksamiseen varaudutaan jo ennalta, ei tavoitteena ole koko lainan takaisin maksaminen. Rajoitusten päättyessä kiinteistön omat varat ovat lähes 30 prosenttia. Kertyneet varat mahdollistavat markkinaehtoisen uudelleen rahoituksen (lainoituksen) ja kohteen pitämisen jatkossakin vuokra-asuntokäytössä.

Esimerkkilaskelma 20 vuoden -mallista

Kohde, jonka hankinta-arvo on 3 500 e/m²
–> arvioitu alkuvuokra ja vuokrankehitys ovat 15 e/m² (kuva 1)

Kohde, jonka hankinta-arvo on 3 900 e/m²
–> arvioitu alkuvuokra ja vuokrankehitys ovat 16 e/m² (kuva 2)

Uuden kaksion (50m²) vuokra olisi noin 750-800 e/kk ja vuokrataso pysyisi kohtuullisena myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Jani Nieminen, toimitusjohtaja, VVO-yhtymä Oyj,
puh. 020 508 3201

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.