Takaisin arkistosivulle
27.3.2017 | Uutiset

VVO-yhtymä Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Yhtiökokouksen päätöksiä

VVO-yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2017. Kokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö maksaa osinkoa tilikaudelta 2016

A-osakkeelle kuusi euroa kahdeksankymmentä senttiä osakkeelta eli yhteensä 50 337 408,00 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 102 249 594,95 euroa. Osinko maksetaan 6.4.2017 osakkeenomistajalle, joka on 27.3.2017 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

VVO-yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Hallituksen jäseniksi valittiin vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle nykyiset jäsenet Riku Aalto, Matti Harjuniemi, Olli Luukkainen, Jorma Malinen, Mikko Mursula, Reima Rytsölä, Jan-Erik Saarinen ja Ann Selin. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Riku Aalto.

Nimitystoimikunnan jäseniksi valittiin Jarkko Eloranta, Ville-Veikko Laukkanen, Pasi Pesonen ja Esko Torsti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous päätti myös, että VVO-yhtymä Oyj:n toiminimi muutetaan Kojamo Oyj:ksi. Nimenmuutoksen taustalla on yhtiön merkittävä uudistuminen. Konsernin emoyhtiö toimii jatkossa asumisen brändeistä erottuvalla uudella nimellä.

Kojamo Oyj hallituksen päätöksiä

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Mikko Mursulan.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Mikko Mursula puheenjohtajaksi, Matti Harjuniemi, Jorma Malinen ja Jan-Erik Saarinen jäseniksi.

Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Riku Aalto puheenjohtajaksi, Olli Luukkainen, Reima Rytsölä ja Ann Selin jäseniksi.

Kojamo Oyj keskittyy asuntosijoittamiseen Suomessa ja uudistaa vuokra-asumista tehden siitä entistä haluttavampaa. Yhtiö kehittää Lumo-koteja ja -palveluita, jotka edistävät työperäistä muuttoa kaupungistuvassa Suomessa, lisäävät hyvinvointia ja säästävät ympäristöä. Viiden vuoden aikana konserni on investoinut kaupalliseen vuokra-asumiseen lähes 1,5 miljardia euroa.