Takaisin arkistosivulle
17.3.2016 | Uutiset

VVO-yhtymä Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Yhtiökokouksen päätöksiä

VVO-yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.3.2016.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö maksaa osinko tilikaudelta 2015 viisi (5) euroa A-osakkeelta eli yhteensä 37 012 800,00 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 151 710 864,19 euroa.

VVO-yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Hallituksen jäseniksi valittiin vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle nykyiset jäsenet Riku Aalto, Matti Harjuniemi, Olli Luukkainen, Jorma Malinen, Reima Rytsölä, Jan-Erik Saarinen ja Ann Selin sekä uutena jäsenenä Mikko Mursula. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Riku Aalto.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala.

VVO-yhtymä Oyj hallituksen päätöksiä

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Mikko Mursulan.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

Mikko Mursula
Matti Harjuniemi
Jorma Malinen
Jan-Erik Saarinen

Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

Riku Aalto
Olli Luukkainen
Reima Rytsölä
Ann Selin

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.