Takaisin arkistosivulle
19.2.2010 | Uutiset

VVO-yhtymä Oyj:n tilinpäätös­tiedote vuodelta 2009

VVO käynnisti toimintavuonna 1 115 vuokra-asunnon tuotannon

yhteenveto vuodesta 2009

VVO on Suomen suurin vuokra-asuntoyritys, joka omistaa noin 39 000 vuokra-asuntoa lähes 50 paikkakunnalla. VVO perustettiin osuuskuntana vuonna 1969. Nyt 40-vuotiaana VVO on useiden ammattiliittojen ja eläkevakuutusyhtiöiden omistama julkinen osakeyhtiö. VVO:n perusstrategia perustuu asiakasläheiseen toimintaan ja kiinteistökannan elinkaaritaloudelliseen kehittämiseen. Osoituksena onnistumisesta VVO ansaitsi vuonna 2009 Suomen laatupalkintokilpailussa R4E-tunnustuksen. Lisäksi VVO:n toimitalolle on myönnetty Green Office -sertifikaatti ekologisesta toimistoympäristöstä.

Liikevaihto, tulos ja taloudellinen asema

VVO-konsernin liikevaihto oli 342,9 miljoonaa euroa (327,2 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja 356,7 miljoonaa euroa vuonna 2007). Liikevaihdosta 81,7 (79,9) prosenttia tuli asuntovuokrauksesta, 18,3 (19,4) prosenttia asuntorakennuttamisesta ja 0,0 (0,7) prosenttia muusta toiminnasta.

Konsernin liikevoitto oli 98,2 (2008: 91,5, 2007: 92,0) miljoonaa euroa eli 28,6 (2008: 28,0, 2007: 25,8) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 41,0 (32,8) miljoonaa euroa.

Konsernitaseen loppusumma oli 2 170,6 (2 149,6) miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 1,0 (5,1) prosenttia. Konsernin oman pääoman määrä nousi 322,0 (299,7) miljoonaan euroon. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 9,2 (2008: 8,0, 2007: 11,4) prosenttia ja omavaraisuusaste 15,3 (2008: 14,5, 2007: 13,1) prosenttia.

Rahoitus

Konsernin maksuvalmius oli koko toimintavuoden hyvä. Lyhytaikaisen rahoituksen tarve väheni tasaisesti vuoden aikana.

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.